Proposta d’acords

JUNTA ORDINÀRIA 2018. ACORDS ADOPTATS

acords adoptats a la Junta d'Accionistes Ordinària 2018