CASSA compleix un any sense cap accident laboral amb baixa

CASSA compleix un any sense cap accident laboral amb baixa

La companyia compta amb un complet programa integral de Prevenció de Riscos Laborals amb l’objectiu de garantir la seguretat de tot l’equip

Objectiu: zero accidents. Aquesta és el lema del programa integral de Prevenció de Riscos Laborals i un dels objectius de gestió de CASSA, que a finals de setembre ha celebrat una fita simbòlica però, alhora, motivadora per a tot l’equip professional: un any sense cap accident laboral amb baixa. I no només ho ha complert CASSA: la resta d’empreses del Grup CASSA (Aigües Sabadell, CAEX i SOCADE) també han superat tot un any sense cap accident amb baixa.

Un dels principals objectius de CASSA és desenvolupar els seus serveis garantint al màxim la seguretat i salut de les persones. És una aposta assumida directament per la Direcció General, que s’evidencia en la certificació internacional OHSAS 18.001 de seguretat i salut. Tant és així que la prevenció de riscos laborals és un dels pilars bàsics del sistema de gestió integrada de la companyia d’aigües, juntament amb la qualitat i la protecció del medi ambient.

La formació, clau en la prevenció de riscos laborals

L’aposta corporativa per la seguretat i salut i la formació impartida explica, en gran part, la disminució continuada dels accidents laborals a CASSA. Al 2016, s’han comptabilitzat 156 accions, dins del pla de formació anual, amb un total aproximat de 3.570 hores equivalents. La seguretat i la salut laboral, juntament amb el medi ambient, ha estat el principal contingut de la formació interna.

La seguretat és cosa de tots

A banda de campanyes de sensibilització i formacions especialitzades, CASSA ve organitzant de manera continuada visites, per part de directius i comandaments, als diferents centres de treball. Aquestes visites, sense previ avís, tenen un triple objectiu: fer extensiva la política de prevenció de riscos laborals a tota l’estructura de la companyia, evidenciar la importància estratègica que la seguretat té per a la Direcció General i integrar la cultura de la prevenció a tots els nivells de l’organització.

A les visites, que poden ser tant a instal·lacions (com ara plantes depuradores), actuacions en la via pública (com ara obres de millora de la xarxa) o a altres centres de treball (oficines), els directius i comandaments coneixen l’aplicació de les bones pràctiques de seguretat implantades i detecten i proposen possibles oportunitats de millora. Les visites, que es programen al llarg de l’any, finalitzen amb un breu qüestionari d’avaluació.

Campanya ‘Les Regles que Salven’ i els tallers de ‘Cultura Justa’

Les visites de seguretat no són l’única acció de sensibilització que CASSA porta a terme. Amb el títol de ‘Les regles que salven’, el departament de Prevenció de Riscos Laborals ha coordinat la difusió de 10 regles bàsiques de seguretat que es van fer extensives a tot el personal. L’acció s’ha vertebrat amb reunions mensuals, on s’han anat analitzant cadascuna de les 10 ‘regles que salven’. En aquestes sessions, els treballadors i treballadores adquireixen el compromís de respectar les regles establertes, amb la finalitat d’evitar els accidents laborals, i fan aportacions per millorar els processos per tal de respectar les normes de seguretat.

Aquest any també s’han realitzat diversos tallers de ‘Cultura Justa’: unes sessions participatives que permeten fer un diagnòstic fidel de la cultura de la prevenció de riscos entre els col·lectius més exposats als mateixos, com ara l’equip d’Operacions.