CASSA i SOREA potencien la coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per protegir les persones vulnerables

CASSA i SOREA potencien la coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per protegir les persones vulnerables

CASSA i SOREA no tallen mai l’aigua a cap persona a qui Serveis Socials hagi acreditat que es troba en situació de vulnerabilitat

Aquest divendres, representants de les companyies d’aigua CASSA i SOREA han mantingut una reunió de treball amb l’equip de treballadors socials de l’Alt Penedès. L’objectiu de la trobada, que ha tingut lloc a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, ha estat potenciar la coordinació entre les concessionàries i l’administració amb l’objectiu de garantir l’accés a l’aigua a totes les persones en risc d’exclusió social de la comarca. Les dues companyies d’aigües donen servei a 14 municipis de la comarca, cobrint una població de més de 30.600 persones.

La lluita contra la pobresa energètica és una de les prioritats de CASSA, SOREA i ANAIGUA (gestora del servei d’aigües de Mediona). Les companyies d’aigües treballen des de fa temps, en estreta col·laboració amb els Ajuntaments de l’Alt Penedès, per garantir que tots els veïns i veïnes disposin d’aigua potable independentment de la seva situació econòmica. De fet, a diferència del que succeeix en altres sectors, les dues concessionàries no han interromput mai el servei a cap família en situació de vulnerabilitat econòmica, tal com estableix la Llei 24/2015. En aquest sentit, la coordinació entre les companyies i l’administració local és fonamental: són els Serveis Socials dels Ajuntaments qui acrediten la situació de vulnerabilitat de les famílies i n’informen als equips de CASSA i SOREA. A més, ambdues parts treballen, de forma permanent, per potenciar la seva coordinació i millorar els protocols d’actuació, amb l’objectiu de fer-los encara més eficients.

En l’actualitat, les concessionàries d’aigua de l’Alt Penedès tenen establerts diversos Fons Socials amb els Ajuntaments dels municipis on presten servei per un import total de 6.300 euros, amb l’objectiu de cobrir el rebut de l’aigua de les persones en risc d’exclusió social. Al 2016, es van cobrir les factures de l’aigua de 29 unitats de convivència.

CASSA i SOREA acorden 102 pagaments a compte sense interessos de clients de la comarca

Però CASSA i SOREA van més enllà del que estableix la Llei 24/2015. De fet, l’atenció a les persones en risc d’exclusió social ha format part de l’ADN de de les dues companyies des de sempre, amb anterioritat de l’aprovació de la Llei de vulnerabilitat econòmica. En aquest sentit, porten a terme altres mesures complementàries, com ara facilitats de pagament i ajornaments a terminis sense interessos. Només al 2016, tant CASSA com SOREA ha acordat 102 pagaments a compte sense interessos per a persones vulnerables de l’Alt Penedès. L’import total dels acords de pagament de 2016 ascendeix a més de 73.850 euros.

Altres mesures complementàries per garantir l’accés a l’aigua a tota la població

CASSA i SOREA també porten a terme altres mesures complementàries en el camp de la vulnerabilitat, com ara la creació d’un telèfon d’emergència sobre vulnerabilitat disponible les 24 hores per al personal de l’Ajuntament, la constitució de comissions de seguiment amb l’administració pública, o l’edició de fulletons informatius sobre les bonificacions socials disponibles, a més de formar el personal d’atenció al client per sensibilitzar-los en temes d’exclusió, entre d’altres mesures.

La informació es troba també, de forma destacada, a les pàgines web www.cassa.es i www.sorea.cat i els perfils de Twitter @GrupCASSA i @SOREA emeten, de forma periòdica, informació en aquest sentit. També es treballa per establir nous mecanismes per fomentar que la informació arribi a tota la població, mitjançant acords amb associacions locals o reunions amb entitats.