Actualitat

La depuració i reutilització de l’aigua protagonitzen l’inici del 32è EDUCASSA

El programa educatiu de CASSA comença aquesta setmana amb les visites a la depuradora per part dels estudiants d’entre 10 i 14 anys

 A partir del gener es portaran a terme les activitats dirigides als estudiants d’entre 3 i 9 anys 

 El curs 2018-19 del programa educatiu de CASSA ha començat aquesta setmana amb novetats i amb l’objectiu de seguir sent un referent en la formació sobre l’aigua i el medi ambient. L’EDUCASSA, que aquest curs escolar arriba a la seva 32a edició, consta de 3 activitats: On és l’aigua -de 3 a 5 anys- i Dins l’aigua -de 6 a 9 anys-, que es porten a terme a l’escola, i El recorregut de l’aigua: des del lavabo fins al riu -de 10 a 14 anys-, que inclou la visita a la planta depuradora de Sabadell Riu Ripoll. En les tres propostes, l’experimentació i el joc són els eixos vertebradors de la formació.

El programa EDUCASSA comença amb les visites a l’EDAR Riu Ripoll

Aquest dilluns els primers estudiants han conegut com es depuren les aigües residuals abans de tornar-les al riu o bé reutilitzar-les per a usos no potables, com ara el reg de parcs i jardins o la neteja de carrers, i han experimentat el procés en el “Laboratori d’EDUCASSA”: un espai on els mateixos nois i noies, posant-se en el paper de científics, tenen l’encàrrec de depurar les aigües imitant el procés industrial a petita escala. Una forma amena i divertida d’aprendre com funciona una depuradora i la importància de tornar al medi l’aigua neta, així com bones pràctiques sobre com fer un bon ús de l’aigua, posant el focus en la importància de no embrutar-la. L’impacte de les tovalloletes humides en la depuradora és un dels temes que s’explica en les visites.

Tots els alumnes que participen en aquesta primera activitat de l’EDUCASSA, que s’allargarà fins al desembre i que es preveu superi els 3.000 alumnes de 60 escoles, participaran també en el Concurs de Dibuix CASSA, que premiarà les millors obres presentades durant el primer trimestre de 2019.

A partir del gener, l’EDUCASSA se centra en els alumnes d’entre 3 i 9 anys

On és l’aigua i Dins l’aigua són les propostes educatives de CASSA per als estudiants de 3 a 5 anys i de 6 a 9 anys respectivament. La primera és una activitat experimental i lúdica que descobreix als nens i nenes els diferents llocs on podem trobar l’aigua a la natura i la importància que aquesta té per a la vida quotidiana. S’introdueixen les propietats físiques i organolèptiques de l’aigua i es fomenten bones pràctiques en relació al consum. La segona, se centra en el servei de subministrament d’aigua potable com el que realitza Aigües Sabadell. Consta d’un joc de simulació col·lectiu per part dels alumnes sobre l’aigua i la seva gestió municipal, distingint-ne les fases i qualitat i remarcant la importància de la preservació del recurs.

La participació global prevista per a aquest curs escolar 2018-19 en el conjunt de l’EDUCASSA és de més de 7.000 alumnes.

CASSA presenta ‘12 gotes’: una modalitat de quota plana en la factura de l’aigua

Es tracta d’un nou sistema de pagament, amb import fix mensual que es regularitzarà a finals d’any, que permet al client saber què paga cada mes en concepte d’aigua

CASSA ha presentat un nou programa, anomenat ’12 gotes’, que vol facilitar als clients i clientes el pagament de la factura de l’aigua. Es tracta d’una nova modalitat que permet fraccionar el rebut amb una quota mensual, atenent l’històric de facturació de cada llar. D’aquesta manera, durant 12 mesos, el rebut de l’aigua tindrà un cost fix mensual, que es regularitzarà a finals d’any. La contractació d’aquest nou sistema de pagament és molt fàcil: només cal entrar al portal del client, dins del web www.cassa.es, o bé adreçar-se a l’oficina d’atenció presencial més propera (es poden consultar totes a www.cassa.es/municipi).

Adherir-se a les ’12 gotes’ no comporta cap canvi en les condicions del contracte vigent que tinguin els clients. “Els comptadors se seguiran llegint com fins ara i es continuarà facturant amb la mateixa periodicitat”, ha afirmat Josep Escartín, director de Clients de CASSA. “L’únic que canvia és la quantitat que es paga, ja que es distribueix per mesos amb una quota plana que es pot sol·licitar i donar de baixa en qualsevol moment i sense despeses afegides”, ha explicat.

En donar-se d’alta a la nova modalitat, CASSA proposarà al client una quota mensual en funció del seu històric de consum real. Al cap d’un any, en regularitzar-se el programa ’12 gotes’, si el client ha pagat més del que s’ha consumit, la companyia d’aigües retorna a l’usuari la xifra cobrada de més. En cas contrari, el client paga la diferència que, segons quina sigui la quantitat, es podrà fraccionar automàticament en tres mesos.

Més iniciatives per facilitar el pagament del rebut de l’aigua a tots els col·lectius socials
El programa ’12 gotes’ és una nova iniciativa emmarcada en la línia de facilitar el pagament del rebut de l’aigua a tots els col·lectius de la societat. Si bé, seguint la Llei 24/2015, CASSA no talla mai el servei a cap persona en situació de vulnerabilitat acreditada, la companyia d’aigües compta amb diverses mesures que van més enllà del que estableix la legislació vigent, com ara facilitats de pagament i ajornaments a terminis sense interessos.

A més, la companyia ha constituït comissions de seguiment amb l’administració pública, ha posat en marxa un observatori propi de la vulnerabilitat, ha editat fulletons informatius sobre les bonificacions socials disponibles i ha format al personal d’atenció al client per sensibilitzar-los en temes d’exclusió, entre d’altres mesures complementàries. En paral·lel, es porten a terme reunions amb associacions plataformes i entitats per explicar de primera mà els ajuts disponibles.

CASSA informa de les avaries a Avinyonet a la pàgina web i mitjançant SMS als clients

El nou portal web informa en temps real de totes les avaries i la previsió de restabliment del servei, així com les obres programades de millora a la xarxa d’aigües municipal

 Els veïns i veïnes d’Avinyonet del Penedès poden donar-se d’alta al servei gratuït de notificacions via SMS a la mateixa web

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i CASSA han presentat les noves eines per potenciar la informació del servei d’aigües al municipi, gràcies a la implantació d’un nou software integral de gestió del servei que ha desenvolupat el personal de la companyia d’aigües: el SIGEA. Aquest programa, que integra quatre mòduls bàsics i que permet als tècnics i operaris de CASSA conèixer en temps real tot tipus d’informació i incidències en la xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciutadania, oferint informació d’utilitat en l’entorn digital.

Josep Maria Manyosa, gerent de concessions de CASSA, ha explicat que “Avinyonet se situa en la primera divisió en quant a la gestió del servei d’aigües”. “El sistema d’informació d’incidències d’aigua, via web i SMS, és un servei d’alt valor afegit que només disposen les ciutats més intel·ligents del nostre país”. De fet, Avinyonet és el primer municipi de la zona del Penedès on CASSA posa en marxa els nous serveis associats al SIGEA.

A la nova web, www.cassa.es/municipi/avinyonet, el client pot veure les interrupcions actuals en el servei, o bé les obres previstes de millora de la xarxa. A més, els veïns i veïnes poden també notificar a CASSA qualsevol fuita que detecti als carrers omplint un senzill formulari. La informació arribarà directament als tècnics del servei, que procediran a reparar la possible avaria el més ràpid possible.

El nou sistema intel·ligent de gestió del servei d’aigües d’Avinyonet del Penedès permet, també, enviar notificacions als clients a través d’SMS. Es tracta d’avisos no comercials, és a dir, CASSA no envia cap informació tret de les avaries a la xarxa d’aigua que afectin el domicili del client. L’SMS inclou, també, la previsió de restabliment del servei. Tots els veïns i veïnes d’Avinyonet que hagin informat prèviament a CASSA del seu número de telèfon mòbil han rebut un primer SMS informant de l’alta gratuïta en aquest nou servei i amb la possibilitat de donar-se de baixa voluntàriament.

El SIGEA també implica importants millores l’àrea d’Operacions, ja que els tècnics de CASSA a Avinyonet del Penedès aniran equipats amb tablets i, en cas d’avaria, els ajudarà a minimitzar l’afectació del tall als clients.

 

Castellví de la Marca posa en marxa una nova planta de CO2 per millorar la qualitat de l’aigua

La nova planta, situada al dipòsit de Cal Noia, disminuirà la duresa de l’aigua subministrada al municipi

Les actuacions realitzades en coordinació per CASSA i l’Ajuntament inclouen també altres millores en el servei d’aigües, com ara el telecontrol del mateix dipòsit

Castellví de la Marca ha posat en marxa una nova planta de CO2, que té com a objectiu principal millorar la qualitat de l’aigua i disminuir la seva duresa. L’aigua que es distribueix al municipi, procedent dels pous Exterior, Obert i Cal Noia, a més de la que es compra en alta a Aigües de Vilafranca, té una alta duresa, degut a les formacions geològiques que travessa l’aigua abans de la seva captació. L’alta duresa de l’aigua afecta també a l’operativitat del servei d’aigües, ja queprovoquen nombroses obstruccions de les canonades i, per tant, avaries a la xarxa d’aigües municipal.

Per pal·liar aquesta problemàtica, el dipòsit de Cal Noia s’ha equipat amb una nova planta de dosificació de CO2, que ajusta el pH i evita la formació de matèria insoluble. A la pràctica, l’aigua disminuirà la seva duresa i millorarà la seva qualitat. Això farà que els usuaris/àries també vegin beneficis a les seves llars ja que es produiran menys taps i embussos de calç en els filtres, aixetes i altres instal·lacions domèstiques i, conseqüentment, necessitaran menys productes de neteja. Aquesta millora suposarà una disminució de les avaries i talls d’aigua. La nova instal·lació presenta també altres beneficis, com ara l’estalvi de costos d’explotació, un major control del pH de l’aigua, una millora de les condicions operacionals i el fet de no generar residus.

La construcció i instal·lació de la nova planta de CO2 ha suposat també millores en l’entorn del dipòsit de Cal Noia, com ara l’arranjament del camí d’accés i la construcció d’un nou mur a l’extrem dret de la planta, que millora la seguretat de la instal·lació.

Telecontrol del dipòsit de Cal Noia

En paral·lel, l’Ajuntament i CASSA han equipat el dipòsit de Cal Noia amb un sistema de telecontrol, amb l’objectiu de disposar de les principals dades de la infraestructura en temps real. Aquest sistema ajudarà a detectar possibles fuites fortuïtes i la gestió automàtica d’alarmes al personal d’Operacions del servei d’aigües. A més, el sistema permet establir un diagnòstic immediat en cas d’anomalies i poder actuar a distància per minimitzar l’afectació al servei.  

Renovació i modernització de la xarxa d’aigües del municipi

L’Ajuntament i CASSA fa temps que treballen conjuntament per millorar i modernitzar la xarxa d’aigües del municipi. Algunes de les principals actuacions realitzades en els últims anys han estat la renovació de les vàlvules de sectorització a La Múnia, les millores en les instal·lacions de captació d’aigua, la instal·lació d’un nou equip de control de tractament de l’aigua potable al dipòsit Capçalera o la renovació de les canonades, escomeses, vàlvules i hidrants en diversos punts del municipi, entre d’altres.

La Seu Social del Grup CASSA, primer edifici en ús de l’Estat que obté la certificació ‘Verd’

La companyia d’aigües ha convertit la seva seu en un ‘Ecoedifici’ implantant millores a les línies d’aigua, energia, benestar dels usuaris i el control d’emissions

El Green Building Council ha atorgat la certificació ‘Verd’ al Grup CASSA

Aquest dijous l’organisme internacional Green Building Council ha atorgat al Grup CASSA el certificat ‘Verd’, que acredita que la Seu Social de la companyia d’aigües és un ‘Ecoedifici’, és a dir, un referent en matèria de sostenibilitat i d’hàbits saludables. L’edifici Sallarès Deu es converteix, d’aquesta manera, en el primer edifici en ús (no de nova construcció) en obtenir aquest certificat en tot l’Estat, “una fita que ens enorgulleix i que ens encoratja a seguir treballant en la nostra estratègia de desenvolupament sostenible”, ha explicat Enric Blasco, president del Grup CASSA. “Aquest certificat acredita la nostra voluntat d’incorporar mesures respectuoses amb el medi ambient i que afavoreixin l’economia circular. Implantar accions a la nostra Seu Social, un edifici històric i catalogat que permet poques actuacions estructurals i a la façana, ha estat tot un repte”, ha afegit. Bruno Sauer, CEO de Green Building Council Espanya, ha lliurat la placa que acredita la certificació ‘Verd’ en la categoria de ‘2 fulles’ al president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco, en un acte que ha comptat també amb la presència del director general de la companyia, Joan Cristià, i la directora de Desenvolupament Sostenible, Elisabeth Santacruz, entre d’altres representants.

Una assessoria externa especialitzada ha estat auditant l’edifici Sallarès Deu, situat al carrer Concepció del Centre de Sabadell, en base a 7 línies d’acció que, a la vegada, s’emmarquen en 4 eixos estratègics: aigua, energia, salut i benestar dels usuaris i emissions. L’estudi ha proposat també diverses accions a implementar, amb l’objectiu d’esdevenir un ‘Ecoedifici’ i convertir-se en el primer de Sabadell en obtenir la certificació ‘Verd’ en la categoria de 2 fulles. A tall d’exemple,el Grup CASSA ha renovat totes les aixetes de l’edifici, apostant per un dels models amb menys consum d’aigua; ha instal·lat nous sensors de presència per optimitzar el consum energètic a les zones comunes; ha habilitat contenidors de residus multifraccions a totes les estances i ha adequat zones de càrrega elèctrica de vehicles -tant cotxes, furgonetes com bicicletes- a l’aparcament de les brigades d’Operacions, entre d’altres accions. Aquestes noves mesures se sumen a altres que s’han implantat en els últims anys, com per exemple l’aposta per llums Led de baix consum o iniciatives per potenciar els hàbits saludables entre els treballadors i treballadores de la companyia d’aigües.

L’obtenció de la certificació ‘Verd’ és un punt d’inflexió en el projecte d’Ecoedifici i de desenvolupament sostenible”, ha explicat Enric Blasco. La companyia d’aigües té la intenció de seguir avançant en aquest camp i ja s’estan estudiant noves línies de treball en la mateixa Seu Social, com ara la millora acústica i lumínica. En paral·lel, les noves actuacions d’optimització d’algunes zones de l’edifici ja es realitzaran tenint en compte criteris mediambientals, com ara la instal·lació de doble xarxa d’aigua -potable i reutilitzada-.

Interior de la Seu Social del Grup CASSA, a l’edifici històric Sallarès Deu

L’atenció al client i l’operativitat del servei d’Explotació de CASSA es manté durant l’agost

Durant el mes d’agost, els equips tècnics de CASSA continuaran treballant amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua als municipis on hi és present amb la màxima qualitat i una atenció al client amb un alt nivell d’excel·lència.

Tot i que les oficines d’atenció presencial poden presentar horaris especials d’obertura durant l’estiu, CASSA recorda que la majoria de tràmits amb la companyia d’aigües es poden fer còmodament a distància, a través de la pàgina web www.cassa.es. El servei funciona les 24 hores i els 365 dies l’any. En cas de no disposar de connexió a Internet, també es poden realitzar gestions comercials a través del telèfon 93 748 64 14, tots els feiners de 8 a 18 hores.

L’equip d’Operacions treballa durant tot l’estiu per minimitzar els efectes de qualsevol incidència que pugui produir-se en qualsevol municipi. En cas d’avaries, els equips tècnics actuaran de forma immediata. En aquest sentit, la companyia d’aigües recorda que, en els municipis on funciona el SIGEA, s’informa de qualsevol avaria o incidència en el servei a la pàgina web www.cassa.es/municipi. En qualsevol cas, es resolen tots els dubtes relacionats amb avaries al telèfon gratuït 900 878 583 -que funciona les 24 hores i els 365 dies l’any- i al perfil de Twitter @GrupCASSA.

SOCADE realitzarà l’aixecament topogràfic i l’inventari de la xarxa de clavegueram de l’Hospitalet de Llobregat

El Consorci per a la reforma de la Gran Via a l’Hospitalet ha adjudicat el nou contracte a l’enginyeria del Grup CASSA

SOCADE, l’enginyeria del Grup CASSA, s’ha adjudicat un nou contracte per a l’aixecament topogràfic i la realització de l’inventari de la xarxa de clavegueram existent a un sector de l’Hospitalet de Llobregat. El contracte, que ha adjudicat el Consorci per a la reforma de la Gran Via a l’Hospitalet, se centra en l’àmbit delimitat pels carrers Camí del Mig, Arquímedes, Feixa Llarga, Travessia Industrial i Residència.

El contracte adjudicat, per import de més de 7.000 euros, suposa la primera adjudicació de SOCADE a l’Hospitalet de Llobregat.

Sobre SOCADE
SOCADE, constituïda pel Grup CASSA l’any 1999, està especialitzada en la realització de tot tipus de projectes d’enginyeria i assessoria tècnica relacionada amb el cicle integral de l’aigua i els serveis municipals, com ara plans directors, aixecaments topogràfics, inventari i digitalització de xarxes, sistemes d’informació geogràfica i telecontrol, auditories energètiques i millores en el rendiment hidràulic, entre d’altres. Amb un equip de professionals altament qualificats, SOCADE porta a terme els seus projectes principalment a Espanya. També té contractes en l’àmbit internacional.

SOCADE realitzarà la simulació de la xarxa  i el pla de qualitat de l’aigua de l’àrea metropolitana de Sevilla

EMASESA ha adjudicat el nou contracte a l’UTE formada per l’enginyeria del Grup CASSA i Aquatec

SOCADE, l’enginyeria del Grup CASSA, s’ha adjudicat un nou contracte per al desenvolupament i la implementació d’un model de simulació hidràulica de detall per a la xarxa d’abastament d’aigua potable de l’àrea metropolitana de Sevilla. El contracte, que ha adjudicat l’Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA), inclou també la realització d’un pla de qualitat de l’aigua.

SOCADE s’ha presentat al concurs públic formant una UTE amb Aquatec. El contracte adjudicat, per import de 97.350 euros, compta amb un termini d’execució de les feines de més de 7 mesos. Aquesta és la primera adjudicació d’EMASESA de SOCADE. Amb anterioritat, l’enginyeria del Grup CASSA també havia realitzat feines a la província de Sevilla, amb contractes amb ALJARAFESA, la companyia que gestiona el servei d’aigües dels municipis de l’Aljarafe.

Sobre SOCADE 
SOCADE, constituïda pel Grup CASSA l’any 1999, està especialitzada en la realització de tot tipus de projectes d’enginyeria i assessoria tècnica relacionada amb el cicle integral de l’aigua i els serveis municipals, com ara plans directors, aixecaments topogràfics, inventari i digitalització de xarxes, sistemes d’informació geogràfica i telecontrol, auditories energètiques i millores en el rendiment hidràulic, entre d’altres. Amb un equip de professionals altament qualificats, SOCADE porta a terme els seus projectes principalment a Espanya. També té contractes en l’àmbit internacional.

CASSA participa en la Festa del Medi Ambient 2018 de Subirats

La jornada, que tindrà lloc aquest diumenge 13 de maig, comptarà amb jocs i tallers infantils relacionats amb l’aigua organitzats per CASSA

El proper diumenge, 13 de maig, l’Ajuntament de Subirats celebra la Festa del Medi Ambient, que comptarà amb la col·laboració de CASSA. La jornada festiva, que començarà a les 10:30h del matí a Lavern, comptarà amb una fira de productes artesans i ecològics, jocs i activitats per a totes les edats, un mercat de segona mà i d’intercanvi i amb una passejada popular, entre d’altres iniciatives. A més, CASSA organitzarà diversos jocs i tallers infantils relacionats amb l’aigua. Aquestes activitats estan relacionades amb el cicle integral i amb el bon ús de l’aigua i pretenen conscienciar sobre la seva importància per a la sostenibilitat i el medi ambient.

Els petits i petites de Subirats podran gaudir dels experiments de CASSA: a través de diferents pràctiques, podran comprovar la diferència de densitat de l’aigua dolça i salada, la permeabilitat de diferents tipus de terres i la descomposició del color. També podran comprovar que, a més de ser un element imprescindible per la vida, l’aigua també ens serveix per fer cultura: en aquest cas, farem música amb l’aigua. A més, els nens i nenes podran fer gotes d’aigua amb plastilina per decorar els llapis de l’escola.

La iniciativa s’emmarca en l’aposta per la divulgació mediambiental de CASSA i està alineada amb d’altres activitats que porta a terme al municipi, com ara el programa educatiu EDUCASSA.

L’Ajuntament d’Agramunt i CASSA impulsaran la construcció d’una nova potabilitzadora al municipi

El conveni, que s’ha presentat aquest divendres en roda de premsa, permetrà solucionar els problemes històrics de subministrament d’aigua que pateix Agramunt

Aquest divendres, l’Ajuntament d’Agramunt i CASSA, concessionària del servei d’aigües al municipi, han presentat en roda de premsa el projecte de construcció d’una nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) al terme municipal, que es preveu finalitzar abans d’acabar l’any 2018. Amb l’entrada en funcionament de la nova planta potabilitzadora, es posaran fi als problemes històrics de subministrament que pateix el municipi de l’Urgell.

L’Ajuntament i CASSA han signat un conveni per impulsar conjuntament la nova ETAP, “que es trobava inclosa en el Pla Director redactat l’any 2016 i que era una prioritat a curt termini per al nostre municipi”, ha destacat Bernat Solé, alcalde d’Agramunt. Per la seva part, Joan Cristià, director de CASSA, ha explicat que “aquest acord és un clar exemple de col·laboració público-privada en favor dels interessos de la ciutadania”.

La nova potabilitzadora, que compta amb una inversió de més de 590.000 € i que tindrà una capacitat de tractament de 2.400 m3 diaris, garantirà la qualitat màxima de l’aigua de boca i resoldrà els problemes de terbolesa que es donaven en alguns casos puntuals. En paral·lel, també es construirà una altra ETAP, en aquest cas a Almenara Alta que, amb una capacitat de 19 m3/dia donarà servei als veïns i veïnes d’aquest nucli agregat. A més, la ciutadania de tot el terme municipal guanyarà en qualitat de l’aigua de boca i garantia de subministrament.

L’ETAP de nova construcció substituirà a l’actual potabilitzadora, de més de 30 anys, “que ja ha quedat obsoleta”, ha explicat Jesús Biel, cap de servei de CASSA a Agramunt. “Quan la terbolesa de l’aigua de l’embassament de Mafet és alta, la potabilitzadora actual no té un sistema de filtratge òptim i ens podem trobar amb problemes puntuals”, ha puntualitzat. L’Ajuntament i CASSA asseguren que amb la nova planta aquests problemes estaran solucionats.

El compromís de CASSA amb Agramunt
Des de l’any 2002, CASSA i l’Ajuntament d’Agramunt han treballat coordinats per garantir un servei d’aigües amb un alt grau d’excel·lència. A més, el compromís de CASSA amb el municipi va més enllà de la gestió del servei d’aigües: la companyia ofereix, de forma gratuïta, el programa educatiu EDUCASSA a les escoles, que consisteix en explicar als escolars el cicle integral de l’aigua, tot fomentant un consum responsable i, a més, dóna suport de forma habitual a la Festa Major del municipi.

Potenciar la informació i l’atenció al client ha estat una constant en tots els anys de gestió per part de CASSA. A més de l’atenció presencial i telefònica (900 878 583: un telèfon gratuït i disponible 24 hores) es resolen dubtes i es facilita informació als clients a través del perfil de Twitter @GrupCASSA. A més, a través del portal web www.cassa.es, els clients poden realitzar qualsevol tràmit on-line amb la companyia, així com informar-se d’aspectes relacionats amb l’aigua al municipi, com ara la duresa de l’aigua a Agramunt o la Carta de Compromís de CASSA amb els veïns i veïnes del municipi, entre d’altres informacions.

A més, els resultats de l’enquesta 2017 de satisfacció del client de CASSA a Agramunt han posat de manifest que la ciutadania valora positivament la feina de la companyia d’aigües al municipi. El 85% dels enquestats se senten satisfets amb CASSA, mentre que el 75% valora positivament el servei en casos d’avaries (resolució de la incidència i informació al respecte). El 40% de la població d’Agramunt creu que  la companyia és propera a la ciutadania. En el capítol de transparència, el 60% dels enquestats considera que la pàgina web www.cassa.es dóna prou informació relativa al servei d’aigües al municipi.