Actualitat

CASSA inicia la 18a edició del programa EDUCASSA a Palau-solità i Plegamans

L’escola Can Cladellas serà la primera en iniciar l’EDUCASSA

A partir del gener, es portaran a terme les dues activitats dirigides als estudiants d’entre 3 i 9 anys. La suma de les tres activitats aportarà als estudiants una visió global del cicle integral de l’aigua

El programa educatiu de la companyia d’aigües comença aquesta setmana la seva 18a edició a Palau-solità i Plegamans amb 3 activitats gratuïtes que permetran als estudiants del municipi conèixer el cicle integral de l’aigua. L’EDUCASSA consta de 3 activitats: On és l’aigua (de 3 a 5 anys), Dins l’aigua (de 6 a 9 anys) i El recorregut de l’aigua: des del lavabo fins al riu (de 10 a 14 anys), que inclou la visita a la planta depuradora de Sabadell Riu Ripoll. L’experimentació i el joc té un pes especial en les tres propostes, com a eixos vertebradors de la formació.

Els estudiants coneixen el procés de depuració amb visites a l’EDAR Riu Ripoll

Aquest dilluns, 13 de novembre, els estudiants de Palau començaran amb les sessions que inclouen la visita a la planta depuradora. Els estudiants de 6è de l’escola Can Cladellas seran els primers d’aquest curs escolar en visitar les instal·lacions de CASSA. Els alumnes coneixeran com es depuren les aigües residuals abans de tornar-les al riu i experimentaran el procés en el “Laboratori d’EDUCASSA”: un espai d’experimentació on els mateixos nois i noies, posant-se en el paper de científics, tenen l’encàrrec de depurar les aigües imitant el procés industrial a petita escala. Una forma amena i divertida d’aprendre com funciona una depuradora, la importància de tornar al medi l’aigua en les millors condicions possibles, així com els altres usos que l’aigua depurada pot tenir, com ara reg de parcs i jardins, neteja de carrers o usos industrials on l’aigua de boca no és necessària.

La visita es completa amb moments de participació activa dels estudiants, ja sigui responent un qüestionari plantejat per les educadores de CASSA o bé resolent els reptes plantejats en la “guia de la visita” que tots els nois i noies tenen des de l’arribada a la instal·lació. Tots els alumnes que participen en aquesta activitat de l’EDUCASSA, que s’allargarà fins al desembre i que es preveu superi els 3.000 alumnes de 65 escoles de la comarca, participaran també en el Concurs de Dibuix CASSA, que premiarà les millors obres presentades durant el primer trimestre de 2018. El lliurament de premis es portarà a terme durant al mes de març a la masia de Can Cortés.

A partir del gener, l’EDUCASSA se centrarà en els alumnes d’entre 3 i 9 anys

On és l’aigua i Dins l’aigua són les propostes d’enguany per als estudiants de 3 a 5 anys i de 6 a 9 anys, respectivament. La primera pretén ser una activitat experimental i lúdica que descobreix als nens i nenes els diferents llocs on podem trobar l’aigua a la natura i la importància que aquesta té per a la vida quotidiana. S’introdueixen les propietats físiques i organolèptiques de l’aigua i es fomenten bones pràctiques en relació al consum. La segona, se centra en el servei de subministrament d’aigua potable com el que realitza CASSA. Consta d’un joc de simulació col·lectiu per part dels alumnes sobre l’aigua i la seva gestió municipal, distingint-ne les fases i qualitat i remarcant la importància de la preservació del recurs. També hi ha una part experimental per descobrir els tres estats de l’aigua a la natura.

Les escoles de Palau-solità i Plegamans poden escollir realitzar aquestes dues activitats a l’Aula de l’Aigua (l’equipament lúdic i educatiu de CASSA a Sabadell) o bé a la mateixa escola.

CASSA inicia la 27a edició del programa EDUCASSA a Santa Perpètua de Mogoda

El CEIP Santa Perpètua serà el primer en iniciar l’EDUCASSA, el proper dijous 8

 A partir del gener, es portaran a terme les dues activitats dirigides als estudiants d’entre 3 i 9 anys. La suma de les tres activitats aportarà als estudiants una visió global del cicle integral de l’aigua

El programa educatiu de la companyia d’aigües comença aquesta setmana la seva 27a edició a Santa Perpètua de Mogoda amb 3 activitats gratuïtes que permetran als estudiants del municipi conèixer el cicle integral de l’aigua. L’EDUCASSA consta de 3 activitats: On és l’aigua (de 3 a 5 anys), Dins l’aigua (de 6 a 9 anys) i El recorregut de l’aigua: des del lavabo fins al riu (de 10 a 14 anys), que inclou la visita a la planta depuradora de Sabadell Riu Ripoll. L’experimentació i el joc té un pes especial en les tres propostes, com a eixos vertebradors de la formació.

Els estudiants coneixen el procés de depuració amb visites a l’EDAR Riu Ripoll

Dijous 8 de novembre, els estudiants de Santa Perpètua de Mogoda començaran amb les sessions que inclouen la visita a la planta depuradora. Els estudiants de 5è del CEIP Santa Perpètua seran els primers d’aquest curs escolar en visitar les instal·lacions de CASSA. Els alumnes coneixeran com es depuren les aigües residuals abans de tornar-les al riu i experimentaran el procés en el “Laboratori d’EDUCASSA”: un espai d’experimentació on els mateixos nois i noies, posant-se en el paper de científics, tenen l’encàrrec de depurar les aigües imitant el procés industrial a petita escala. Una forma amena i divertida d’aprendre com funciona una depuradora, la importància de tornar al medi l’aigua en les millors condicions possibles, així com els altres usos que l’aigua depurada pot tenir, com ara reg de parcs i jardins, neteja de carrers o usos industrials on l’aigua de boca no és necessària.

La visita es completa amb moments de participació activa dels estudiants, ja sigui responent un qüestionari plantejat per les educadores de CASSA o bé resolent els reptes plantejats en la “guia de la visita” que tots els nois i noies tenen des de l’arribada a la instal·lació. Tots els alumnes que participen en aquesta activitat de l’EDUCASSA, que s’allargarà fins al desembre i que es preveu superi els 3.000 alumnes de 65 escoles de la comarca, participaran també en el Concurs de Dibuix CASSA, que premiarà les millors obres presentades durant el primer trimestre de 2018. El lliurament de premis es portarà a terme durant al mes de març a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

A partir del gener, l’EDUCASSA se centrarà en els alumnes d’entre 3 i 9 anys

On és l’aigua i Dins l’aigua són les propostes d’enguany per als estudiants de 3 a 5 anys i de 6 a 9 anys, respectivament. La primera pretén ser una activitat experimental i lúdica que descobreix als nens i nenes els diferents llocs on podem trobar l’aigua a la natura i la importància que aquesta té per a la vida quotidiana. S’introdueixen les propietats físiques i organolèptiques de l’aigua i es fomenten bones pràctiques en relació al consum. La segona, se centra en el servei de subministrament d’aigua potable com el que realitza CASSA. Consta d’un joc de simulació col·lectiu per part dels alumnes sobre l’aigua i la seva gestió municipal, distingint-ne les fases i qualitat i remarcant la importància de la preservació del recurs. També hi ha una part experimental per descobrir els tres estats de l’aigua a la natura.

Les escoles de Santa Perpètua poden escollir realitzar aquestes dues activitats a l’Aula de l’Aigua (l’equipament lúdic i educatiu de CASSA a Sabadell) o bé a la mateixa escola.

CASSA digitalitza la gestió dels serveis d’aigües que gestiona al Penedès

Els tècnics de CASSA que operen al Penedès s’equipen amb tablets que faciliten la gestió tècnica del servei sobre el terreny

 CASSA telecontrola a distància les xarxes d’aigua dels municipis que gestiona des del Centre de Control i Operacions

La companyia d’aigües CASSA ha culminat la digitalització del seu equip d’Operacions a la zona del Penedès. A partir d’ara, tots els operaris de la zona estan equipats amb tablets des de les quals poden visualitzar, en temps real, diverses variables de la xarxa i d’altres elements que intervenen en el servei d’aigües, facilitant d’aquesta manera la gestió tècnica del servei. Per una banda, en el cas d’incidència en el servei que faci necessari el tall del subministrament d’una zona determinada, el software informàtic desenvolupat per CASSA indica a l’operari sobre el terreny els tancaments a la xarxa que ha de realitzar, sempre prioritzant la mínima afectació als clients i facilitant l’operativitat. A més, s’agilitza la pressa de decisions, ja que els tècnics poden accedir en línia al programa informàtic de gestió, des del seu propi dispositiu mòbil, sense necessitat d’enviar la informació a la central de la companyia per tal que s’interpreti a distància. Per altra banda, les tauletes digitals inclouen també una aplicació que permet mantenir actualitzat el mapa digital de la xarxa de qualsevol municipi gestionat per CASSA: és el propi operari qui pot indicar les modificacions de forma intuïtiva sobre la seva tablet, per tal que els enginyers facin les correccions oportunes des de les oficines centrals de la companyia.

Amb l’entrada en funcionament d’aquesta tecnologia, el flux d’informació entre els propis operaris i amb el Centre de Control de CASSA millora substancialment. A més, el fet d’apropar la telegestió del servei als operaris de camp aporta l’autonomia i el coneixement necessari per tal de portar a terme les tasques necessàries de forma més ràpida, minimitzant les possibles afectacions als  clients.

El Centre de Control i Operacions: el ‘cervell’ de CASSA

El ‘cervell’ de CASSA es troba al Centre de Control i Operacions, ubicat a Sabadell, des d’on es telecontrolen a distància les xarxes i els elements que intervenen en el servei municipal d’aigua dels municipis gestionats per la companyia d’aigües i que dóna suport a les tasques que realitzen els tècnics i operaris del Penedès. Aquest centre, que funciona les 24 hores i els 365 dies de l’any, rep informació en temps real de l’aigua subministrada a les xarxes, el rendiment de les mateixes o el volum dels dipòsits, entre moltes altres variables que permeten als tècnics de CASSA assegurar la continuïtat en el servei. Els tècnics també visualitzen, sobre un mapa en temps real, els vehicles i equips de CASSA geolocalitzats, fet que permet la ràpida mobilització dels recursos més propers en cas d’incidències i avaries fortuïtes.

CASSA compta amb una destacable implantació al Penedès, on és present a diversos municipis com ara Avinyonet del Penedès, Subirats, el Pla del Penedès, Santa Fe del Penedès, Sant Martí Sarroca, Castellví de la Marca i Santa Oliva.

CASSA compleix un any sense cap accident laboral amb baixa

La companyia compta amb un complet programa integral de Prevenció de Riscos Laborals amb l’objectiu de garantir la seguretat de tot l’equip

Objectiu: zero accidents. Aquesta és el lema del programa integral de Prevenció de Riscos Laborals i un dels objectius de gestió de CASSA, que a finals de setembre ha celebrat una fita simbòlica però, alhora, motivadora per a tot l’equip professional: un any sense cap accident laboral amb baixa. I no només ho ha complert CASSA: la resta d’empreses del Grup CASSA (Aigües Sabadell, CAEX i SOCADE) també han superat tot un any sense cap accident amb baixa.

Un dels principals objectius de CASSA és desenvolupar els seus serveis garantint al màxim la seguretat i salut de les persones. És una aposta assumida directament per la Direcció General, que s’evidencia en la certificació internacional OHSAS 18.001 de seguretat i salut. Tant és així que la prevenció de riscos laborals és un dels pilars bàsics del sistema de gestió integrada de la companyia d’aigües, juntament amb la qualitat i la protecció del medi ambient.

La formació, clau en la prevenció de riscos laborals

L’aposta corporativa per la seguretat i salut i la formació impartida explica, en gran part, la disminució continuada dels accidents laborals a CASSA. Al 2016, s’han comptabilitzat 156 accions, dins del pla de formació anual, amb un total aproximat de 3.570 hores equivalents. La seguretat i la salut laboral, juntament amb el medi ambient, ha estat el principal contingut de la formació interna.

La seguretat és cosa de tots

A banda de campanyes de sensibilització i formacions especialitzades, CASSA ve organitzant de manera continuada visites, per part de directius i comandaments, als diferents centres de treball. Aquestes visites, sense previ avís, tenen un triple objectiu: fer extensiva la política de prevenció de riscos laborals a tota l’estructura de la companyia, evidenciar la importància estratègica que la seguretat té per a la Direcció General i integrar la cultura de la prevenció a tots els nivells de l’organització.

A les visites, que poden ser tant a instal·lacions (com ara plantes depuradores), actuacions en la via pública (com ara obres de millora de la xarxa) o a altres centres de treball (oficines), els directius i comandaments coneixen l’aplicació de les bones pràctiques de seguretat implantades i detecten i proposen possibles oportunitats de millora. Les visites, que es programen al llarg de l’any, finalitzen amb un breu qüestionari d’avaluació.

Campanya ‘Les Regles que Salven’ i els tallers de ‘Cultura Justa’

Les visites de seguretat no són l’única acció de sensibilització que CASSA porta a terme. Amb el títol de ‘Les regles que salven’, el departament de Prevenció de Riscos Laborals ha coordinat la difusió de 10 regles bàsiques de seguretat que es van fer extensives a tot el personal. L’acció s’ha vertebrat amb reunions mensuals, on s’han anat analitzant cadascuna de les 10 ‘regles que salven’. En aquestes sessions, els treballadors i treballadores adquireixen el compromís de respectar les regles establertes, amb la finalitat d’evitar els accidents laborals, i fan aportacions per millorar els processos per tal de respectar les normes de seguretat.

Aquest any també s’han realitzat diversos tallers de ‘Cultura Justa’: unes sessions participatives que permeten fer un diagnòstic fidel de la cultura de la prevenció de riscos entre els col·lectius més exposats als mateixos, com ara l’equip d’Operacions.

CASSA instal·la noves vàlvules per sectoritzar la xarxa d’aigua potable del nucli de Puigdàlber

Els treballs de millora compten amb una inversió de més de 6.800 euros

CASSA està realitzant les obres d’instal·lació de noves vàlvules a la xarxa d’aigua de Puigdàlber. En concret, la companyia d’aigües està treballant en la xarxa que alimenta el nucli de la població i que abasta, per gravetat, des del dipòsit de capçalera del municipi. Aquesta zona ha concentrat fins al moment el major volum d’avaries al municipi, donada l’antiguitat de les canonades.

Els treballs, que s’allargaran fins a mitjans d’octubre, consisteixen en la substitució i instal·lació de noves vàlvules a diferents punts del municipi, amb l’objectiu de millorar la sectorització de la xarxa i la localització d’avaries i, d’aquesta manera, augmentar el rendiment i minimitzar les incidències en cas d’interrupcions en el subministrament. Les noves vàlvules s’instal·laran als carrers Diputació, del Mig i l’Escorxador, a més de l’avinguda Catalunya.

Les actuacions, que comporten una inversió de 6.800 euros, s’emmarquen en la política de CASSA i l’Ajuntament de Puigdàlber d’apostar per la millora contínua de les instal·lacions per tal de garantir un servei millor i més eficient als ciutadans.

CASSA està present a Puigdàlber des de l’any 2001. Aquest 2017, l’Ajuntament ha renovat a el contracte de gestió del servei municipal d’aigua per 5 anys més, fins al 2022. CASSA té una important presència al Penedès, on és present en altres 7 municipis: el Pla del Penedès, Subirats, Santa Fe del Penedès, Avinyonet del Penedès, Sant Martí Sarroca, Castellví de la Marca i Santa Oliva.

L’atenció presencial de CASSA als veïns i veïnes de Puigdàlber es realitza tots els dilluns, entre les 11:30 i les 12:30 hores, a les dependències municipals. L’atenció comercial telefònica (93 748 64 14) es realitza tots els feiners de 8 a 18h. També disposa d’un telèfon d’avaries i reclamacions 24 hores, el 900 87 85 83, i d’un perfil de Twitter, @GrupCASSA, on s’informa de les principals avaries i es dóna resposta a les inquietuds i consultes dels usuaris.

CASSA informarà de les avaries a Parets a la pàgina web i mitjançant SMS als clients

El nou portal web informarà en temps real de totes les avaries i la previsió de restabliment del servei, així com les obres programades de millora a la xarxa d’aigües municipal

 Els veïns i veïnes de Parets del Vallès podran donar-se d’alta al servei gratuït de notificacions via SMS a la mateixa web

L’Ajuntament de Parets del Vallès i CASSA han presentat en roda de premsa les noves eines per potenciar la informació del servei d’aigües al municipi, gràcies a la implantació d’un nou software integral de gestió del servei que ha desenvolupat el personal de la companyia d’aigües: el SIGEA. Aquest programa, que integra quatre mòduls bàsics i que permet als tècnics i operaris de CASSA conèixer en temps real tot tipus d’informació i incidències en la xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciutadania, oferint informació d’utilitat en l’entorn digital.

La roda de premsa, que ha tingut lloc aquest dilluns a la sala de plens de l’Ajuntament, ha estat presidida per l’alcalde, Sergi Mingote, acompanyat per Josep Maria Manyosa, gerent de concessions de CASSA. L’alcalde ha destacat que “des de l’Ajuntament cerquem la millora constant dels serveis alhora que un sistema d’informació àgil i eficaç amb la ciutadania. Aquesta nova eina respon a ambdues voluntats“. Per la seva part, Josep Maria Manyosa, ha afirmat que “Parets se situa en la primera divisió en quant a la gestió del servei d’aigües”. “El sistema d’informació d’incidències d’aigua, via web i SMS, és un servei d’alt valor afegit que només disposen les ciutats més intel·ligents del nostre país”.

A la nova web, www.cassa.es/municipi/parets, el client podrà veure les interrupcions actuals en el servei, o bé les obres previstes de millora de la xarxa. A més, els veïns i veïnes podran també notificar a CASSA qualsevol fuita que detecti als carrers omplint un senzill formulari. La informació arribarà directament als tècnics del servei, que procediran a reparar la possible avaria el més ràpid possible.

El nou sistema intel·ligent de gestió del servei d’aigües de Parets del Vallès permetrà, també, enviar notificacions als clients a través d’SMS. Es tracta d’avisos no comercials, és a dir, CASSA no enviarà cap informació tret de les avaries a la xarxa d’aigua que afectin el domicili del client. L’SMS inclourà, també, la previsió de restabliment del servei. Tots els veïns i veïnes de Parets que hagin informat prèviament a CASSA del seu número de telèfon mòbil rebran un primer SMS informant de l’alta gratuïta en aquest nou servei i amb la possibilitat de donar-se de baixa voluntàriament. A partir d’aquest mateix dilluns 18, tots els clients podran donar-se d’alta gratuïtament omplint un senzill formulari que es trobarà a la mateixa pàgina web.

El SIGEA també implica importants millores l’àrea d’Operacions, ja que els tècnics de CASSA a Parets aniran equipats amb tablets i, en cas d’avaria, els ajudarà a minimitzar l’afectació del tall als clients.

 

Comunicat atemptats Barcelona i Cambrils

Davant dels atemptats terroristes ocorreguts aquest dijous a Barcelona i Cambrils, l’equip de CASSA volem expressar els nostre condol als familiars de les víctimes i traslladar el suport a totes les persones ferides a qui desitgem una ràpida i satisfactòria recuperació.

Així mateix, condemnen aquests fets horribles i refermen el nostre rebuig a qualsevol mena d’activitat violenta.

En aquests moments de consternació, volem agrair la tasca que estan prestant els cossos i forces de seguretat i els serveis sanitaris i d’emergència del país.

Com a mostra de solidaritat amb les víctimes d’aquests atemptats, aquest divendres a les 12h l’equip de CASSA guardarà un minut de silenci a la porta de l’oficina d’atenció al client, al carrer Sant Llorenç del Centre de Sabadell.

SOCADE supera les auditories de seguiment de les normes ISO 9001 i 14001

L’enginyeria del Grup CASSA renova la seva aposta per la qualitat i el medi ambient

L’enginyeria del Grup CASSA, SOCADE, ha superat les auditories de seguiment de les certificacions que acrediten la seva gestió sota criteris de qualitat i de medi ambient. En concret, es tracta de la norma internacional ISO 9001, de qualitat, i ISO 14001, de medi ambient.

SGS ICS Ibérica s’ha encarregat de portar a terme l’auditoria externa basada en els processos que porta a terme SOCADE, concloent que l’enginyeria del Grup CASSA compta amb un sistema de gestió que inclou els requisits de les dues normes.

Sempre hem tingut el compromís de desenvolupar les nostres activitats establint com a principis essencials la protecció del medi ambient i la recerca de la millora contínua pel que fa a la qualitat dels nostres processos“, afirma Vicenç Turu, gerent de SOCADE. Per aconseguir aquests objectius, SOCADE compta amb un model de gestió únic que integra aquests principis i que, sota la direcció general i alineat amb el sistema integrat de gestió del Grup CASSA, abasta totes les àrees i departaments de l’enginyeria.

Puigdàlber renova a CASSA el contracte de servei d’aigua potable

CASSA consolida la seva presència al Penedès, on és present a 8 municipis realitzant tasques relacionades amb el cicle de l’aigua

L’Ajuntament de Puigdàlber ha renovat a CASSA el contracte de gestió del servei municipal d’aigua per 5 anys, fins l’any 2022. La signatura de l’acord ha estat rubricada per l’alcalde del municipi, David Masdeu, i el director general de CASSA, Joan Cristià, al consistori.

En els propers 5 anys, CASSA invertirà 9.000 euros per tal de sectoritzar la xarxa d’aigua del nucli del municipi i, d’aquesta manera, augmentar el rendiment de la mateixa i minimitzar les incidències en cas d’interrupcions en el subministrament. CASSA està present a Puigdàlber des de l’any 2001, quan va guanyar el contracte de gestió del servei d’aigües.

Amb aquesta renovació, CASSA consolida la seva presència al Penedès, on és present en altres 7 municipis: el Pla del Penedès, Subirats, Santa Fe del Penedès, Avinyonet del Penedès, Sant Martí Sarroca, Castellví de la Marca i Santa Oliva.

L’atenció als veïns i veïnes de Puigdàlber

L’atenció presencial de CASSA als veïns i veïnes de Puigdàlber es realitza tots els dilluns, entre les 11:30 i les 12:30 hores, a les dependències municipals. L’atenció comercial telefònica (93 748 64 14) es realitza tots els feiners de 8 a 18h. També disposa d’un telèfon d’avaries i reclamacions 24 hores, el 900 87 85 83, i d’un perfil de Twitter, @GrupCASSA, on s’informa de les principals avaries i es dóna resposta a les inquietuds i consultes dels usuaris.

SOCADE assessorarà els municipis del Ripollès i l’Alt Urgell per optimitzar la gestió del cicle de l’aigua

L’enginyeria del Grup CASSA s’ha adjudicat el contracte per a l’estudi de la gestió del cicle de l’aigua i l’anàlisi del seu potencial de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, integrada pel Consell Comarcal del Ripollès, els Ajuntaments i les principals entitats de la comarca, ha adjudicat a SOCADE el contracte per a l’estudi de la gestió del cicle de l’aigua i l’anàlisi del seu potencial al Ripollès i l’Alt Urgell. L’objectiu és analitzar els diferents tipus de gestió que actualment es porten a terme en ambdues comarques, estudiar com poder optimitzar els serveis d’aigües i proposar actuacions per tal que la gestió del cicle de l’aigua generi oportunitats al territori, des del punt de vista de noves sortides laborals, protecció del medi ambient i de creació de valor.

Les dues comarques presenten casuístiques diferents i variades, depenent de cada municipi. D’aquesta manera, hi ha municipis que gestionen directament el servei d’aigües, mentre que d’altres ho fan a través d’una empresa municipal, mixta o concessionàries. SOCADE analitzarà tots els casos de manera particular i estudiarà com poder optimitzar la gestió del cicle de l’aigua en el seu conjunt, des de la potabilització i distribució fins a la depuració i reutilització de l’aigua, tot aprofitant les sinergies del territori.

El Ripollès i l’Alt Urgell sumen una població de més de 45.600 habitants repartits en 38 municipis. Amb més de 60 anys experiència i una estructura i know-how adaptat a cada municipi, CASSA és experta en solucions integrals del cicle de l’aigua. El compromís amb la qualitat de servei, el medi ambient, la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible són una prioritat per a CASSA, que conjuga experiència i coneixements i una avançada tecnologia per aportar una visió integral de servei amb les solucions més adients i eficients en cada municipi. En l’actualitat, CASSA gestiona el servei d’aigües d’una quarantena de municipis de Catalunya, situats a les comarques de Ponent, el Vallès, el Penedès i el camp de Tarragona.

Sobre SOCADE

SOCADE està especialitzada en la realització de tot tipus d’estudis i projectes d’enginyeria relacionats amb el cicle integral de l’aigua i els serveis municipals, com ara plans directors, aixecaments topogràfics, inventari i digitalització de xarxes, sistemes de informació geogràfica i telecontrol, auditories energètiques i millores en el rendiment hidràulic, entre d’altres. Amb un equip de professionals altament qualificats, SOCADE porta a terme els seus projectes principals a Espanya i també a República Dominicana i Cap Verd.