Actualidad

CASSA porta a terme sessions de formació als operaris del servei per millorar l’atenció als clients

El Grup CASSA fa extensiva la formació sobre atenció al client a l’equip d’Operacions, amb sessions audiovisuals i amb l’edició d’un manual amb pautes de comportament per als lectors i personal d’obres

Amb la voluntat d’avançar en l’excel·lència en l’atenció als clients del servei d’aigües, el Grup CASSA ha fet extensiva la formació més enllà del mateix equip de Clients, portant a terme sessions especialment adaptades al personal d’Operacions, com ara l’encarregat de realitzar les lectures o d’intervenir en cas d’obres o avaries. De fet, els professionals d’Operacions són, en molts casos, la cara visible del servei d’aigües per a molts clients, quan els veuen treballant als carrers del municipi o llegint els seus propis comptadors.

Les sessions de formació consisteixen en la projecció d’un audiovisual que recull exemples de possibles situacions i consultes dels usuaris. A més, ajuda al personal d’Operacions a donar resposta a les principals preguntes i inquietuds dels clients. En paral·lel, s’ha editat una publicació amb senzilles pautes per saber com adreçar-se als veïns i veïnes en diferents situacions.

Un dels principals valors corporatius del Grup CASSA és la vocació de servei i vol garantir, en tot moment, una atenció de qualitat. En aquest sentit, periòdicament es programen sessions de formació interna. En l’enquesta anual de satisfacció dels clients (any 2015), el 89% dels enquestats van mostrar-se satisfets amb la companyia d’aigües i un 98% va considerar que van ser atesos amb amabilitat per part del personal de CASSA.

 

L’Ajuntament d’Organyà (Lleida) adjudica el servei d’aigües a CASSA

L’Ajuntament d’Organyà ha adjudicat la gestió del servei d’abastament d’aigua potable del municipi a CASSA, que ha obtingut la millor puntuació d’entre les ofertes presentades. El contracte va ser signat a l’Ajuntament d’Organyà per l’alcalde, Antoni Fiol, i el director general adjunt del Grup CASSA, Carles Casas.

Amb el contracte d’Organyà, municipi ubicat a la comarca de l’Alt Urgell, CASSA consolida la seva presència a la zona nord de Lleida, on ja porta a terme la gestió del servei d’aigües d’altres municipis com ara Oliana, Montferrer i Castellbó, Montellà i Martinet i El Pont de Bar. Igualment, CASSA té una forta presència en la zona, on ha realitzat treballs d’enginyeria de les xarxes d’aigua potable de més de quinze municipis de la comarca.

Sobre el Grup CASSA
El Grup empresarial CASSA està present en la promoció, el disseny, la construcció i la gestió d’un ampli ventall d’activitats relacionades amb el medi ambient, centrades especialment en el cicle integral de l’aigua.

Gestiona en l’actualitat el servei d’aigua de més de 50 municipis de Catalunya i l’Aragó, ha construït i explota 4 plantes dessaladores d’aigua de mar als arxipèlags de Canàries i Cap Verd i 9 estacions depuradores d’aigües residuals, juntament amb diversos negocis com la reutilització d’aigua regenerada, la producció i distribució d’energia elèctrica i la distribució de calor a través de biomassa.

Amb Organyà, el Grup CASSA gestiona l’aigua potable de 27 municipis de la demarcació de Lleida.
Com a resultat de les concessions atorgades, el Grup CASSA és el segon operador en serveis d’aigua potable a Catalunya.

Aigües Sabadell ampliarà la informació sobre el servei d’aigües i potenciarà la interacció amb el client

En el marc del congrés de ciutats intel·ligents, Sabadell Smart Congress, Aigües Sabadell ha anunciat la progressiva implantació de noves eines que potenciaran la comunicació del servei d’aigües i la interacció amb els clients. De fet, en l’actualitat, la gestió del servei d’aigües a la ciutat de Sabadell es porta a terme mitjançant un sistema innovador que integra quatre mòduls bàsics i que permet, als tècnics i operaris de la Companyia, conèixer en temps real tot tipus d’informació i les incidències a la xarxa de distribució. Amb l’aplicació de les noves tecnologies, Aigües Sabadell treballa per fer possible posar a l’abast del ciutadà l’accés a aquesta informació i, a més, per permetre que aquest pugui interaccionar amb el gestor i rebre avisos personalitzats.

El quatre mòduls que integren el servei d’aigües de Sabadell són el sistema d’informació geogràfica (la digitalització de les xarxes amb informació alfanumèrica), la base de dades dels clients, el telecontrol (control a distància d’instal·lacions amb gestió d’alarmes i tractament de dades), i la modelització matemàtica (simulació teòrica del comportament de la xarxa mitjançant la iteracció d’equacions fins que convergeixin en una solució idònia). La integració d’aquestes aplicacions, que ja s’utilitza en la gestió d’Aigües Sabadell, proporciona informació contínua i en temps real del comportament de la xarxa d’aigua potable en l’entorn urbà, on la major part del consum correspon a usuaris domèstics, comercials o industrials que necessiten solucions ràpides i eficients a un servei de primera necessitat com és el subministrament d’aigua potable. La integració de tota la informació del servei en una única plataforma redueix la duplicitat de tasques, facilita un coneixement exhaustiu de la xarxa i del seu comportament i agilitza la presa de decisions. La modelització de diversos escenaris permet millorar la planificació d’actuacions futures, prèviament a la seva execució, garantint un ús sostenible del recurs existent.

Quan aquesta integració tecnològica estigui disponible també per als clients finals millorarà clarament la transparència del servei, en la línia del concepte d’smart city. Es podrà potenciar l’accés a la informació de manera personalitzada (segons l’usuari i la seva ubicació) i mitjançant tots els canals de comunicació: web, SMS i xarxes socials.

Principals millores del projecte pels ciutadans

  • Rebrà avisos personalitzats sobre la instal·lació domèstica: SMS relacionats amb fuites d’aigua a casa seva i alarmes per fuites en el servei de reg
  • Rebrà informació personalitzada sobre el servei d’aigües a la ciutat: interrupcions de subministrament urgents, interrupcions de subministraments programats, data prevista de la lectura del seu comptador, data prevista del canvi del seu comptador
  • Tindrà accés a una àmplia informació sobre l’aigua i el servei de subministrament: aspectes relacionats amb la qualitat de l’aigua, el recorregut de l’aigua i l’estat de les reserves d’aigua del municipi
  • Major interacció i feedback amb Aigües Sabadell: es publicaran, via web, obres i interrupcions d’aigua programades. I el ciutadà tindrà la possibilitat d’informar a la Companyia, d’una manera fàcil, possibles avaries o incidències a la xarxa

Sobre SOCADE

Des de fa més de 12 anys, SOCADE desenvolupa projectes d’innovació tecnològica en el camp del cicle integral de l’aigua, adaptant i integrant noves TIC al sector, tot incorporant els coneixements i experiència adquirits pel Grup CASSA durant més de 60 anys d’història. En aquesta línia, un dels seus principals objectius és la cerca de solucions que permetin optimitzar rendiments en la utilització dels recursos, millorant les condicions del subministrament i la qualitat de l’aigua.