Junta General Extraordinària d’Accionistes 2018

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2018

5 d'abril de 2018, a les 12h
Seu social de CASSA, carrer Concepció, núm. 20, de Sabadell