Junta General Ordinària d’Accionistes 2018

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2018

12 de juny de 2018, a les 12h
Seu social de CASSA, carrer Concepció, núm. 20, de Sabadell