Responsabilitat Social Corporativa

Aigües Sabadell vol donar un nou impuls a la seva política de responsabilitat social, amb l'objectiu d'escoltar i donar resposta a les expectatives dels treballadors, clients, proveïdors i comunitat local, parant especial atenció a les famílies més necessitades.

En aquest sentit, l’any 2014 Aigües Sabadell ha dissenyat un pla integral de Responsabilitat Social Corporativa, que pretén incorporar criteris socials i mediambientals en les decisions de negoci i que viurà el seu desplegament durant l’any 2015.

La primera memòria d'RSC d'Aigües Sabadell, corresponent a l'any 2014, és el punt de partida d’aquesta nova etapa en què posarem -encara més- al centre de les nostres decisions les persones i el nostre entorn.

Consulta i descarrega aquí la Memòria d'RSC d'Aigües Sabadell 2014.