Informació sobre el desenvolupament de les Juntes generals

OFICINA D'ATENCIÓ A L'ACCIONISTA:
Concepció, 20
08202 - Sabadell
Tel. +34 93 728 34 51
Fax +34 93 715 57 35
e-mail: accionistes@cassa.es