Proposta d’acords

JUNTA EXTRAORDINÀRIA 2019. ACORDS ADOPTATS

Acords adoptats a la Junta d'Accionistes Extraordinària 2019