Proposta d’acords

ACORDS ADOPTATS A LA JUNTA 2021

Acords adoptats a la Junta 2021