Reglament de la Junta General d’Accionistes

Reglament de la Junta General d'Accionistes de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA: