El Grup CASSA posa a la vostra disposició, en arxiu adjunt, els Estatuts corresponents a la societat matriu Companyia d’Aigües de Sabadell, SA: