L’acció i el seu capital social

L'acció i el seu capital social

Capital social de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA:
Les de classe A estan representades per anotacions en compte i són propietat de l’Ajuntament de Sabadell.

Les de classe B estan representades per anotacions en compte i són propietat d’accionistes privats.