Programa educatiu mediambiental

El Grup CASSA desenvolupa des de fa més de 25 anys un programa educatiu mediambiental que ha estat premiat i reconegut en diverses ocasions per institucions i organismes nacionals i internacionals. El programa, que es porta a terme a les escoles dels municipis on CASSA gestiona el servei d’abastament d’aigua, vol incidir en la necessitat de realitzar un consum d’aigua responsable. Amb l’ajuda d’un equip de pedagogs especialitzats, la Fundació CASSA ofereix 3 activitats segons els nivells escolars, cobrint tota l’educació bàsica obligatòria; des dels 3 als 14 anys.

"Una activitat premiada i renconeguda"

Al llarg de la història, el programa educatiu mediambiental de la Fundació CASSA ha rebut diversos premis i reconeixements:
- Premi internacional IWSA 1997 (Associació Internacional d’Abastaments d’Aigua)
- Premi de l’Aigua 2006 (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua)
- Menció Honorífica als Premis Medi Ambient 2006 (Generalitat de Catalunya)
- Premi de l’Aigua 2007 (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua)
- Premi Medi Ambient 2007 (Generalitat de Catalunya)

Vols sol·licitar la realització d’una de les activitats emmarcades en el programa? Utilitza el següent formulari.

El gran camí de l'aigua (de 3 a 5 anys)

Activitat experimental per distingir les propietats bàsiques de l’aigua (no té color, no té gust, no fa olor) i per conèixer de forma bàsica el cicle de l’aigua, interioritzar sensibilitats especials entorn de l’aigua i aprendre alguns dels comportaments de bona gestió domèstica.

Experimentació amb aigua, plafó sobre el cicle de l’aigua, el joc de l’obre i tanca i el compte de l’aigua.

Es desenvolupa a l’aula de l’escola. Té una durada d’una hora i el cost és gratuït per a les escoles dels municipis on CASSA gestiona el servei d’aigües.

L'aigua es transforma (de 6 a 9 anys)

Activitat experimental per distingir algunes de les principals propietats de l’aigua (sòlid, líquid, gas), conèixer el cicle integral de l’aigua distingint entre les principals fases i qualitats i aprendre alguns comportaments de consum responsable.

Experimentació amb aigua (evaporació, la pluja, la condensació...), el cicle de l’aigua a una gran lona i el joc de rol “El SOS de l’aigua”.

Es desenvolupa a l’aula de l’escola. Té una durada d’una hora i el cost és gratuït per a les escoles dels municipis on CASSA gestiona el servei d’aigües.

El cicle integral de l'aigua (de 10 a 14 anys)

Els objectius de l’activitat són donar a conèixer el cicle de l’aigua tenint en compte els aspectes de gestió, usos, educació del consumidor i implicacions ambientals. Adonar-se de l’impacte de les aigües residuals i del seu procés de tractament.

Introducció didàctica a l’escola i visita a una depuradora. Explicació de la història de CASSA, la procedència de l’aigua al municipi, el sistema de telecontrol i telecomandament de la xarxa i la distribució al municipi, entre d’altres.

Es desenvolupa, durant un matí, a l’aula de l’escola i a la depuradora de Sabadell Riu Ripoll. El cost és gratuït per a les escoles dels municipis on CASSA gestiona el servei d’aigües. el cost és gratuït per a les escoles dels municipis on CASSA gestiona el servei d’aigües.