Aigua de l’aixeta, aigua de qualitat

Agua del grifo, Agua de calidad

Aigua potable de la millor qualitat

L'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l'aigua per a consum humà, com aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida i sense cap risc per a la salut.

Per fixar la qualitat que ha de tenir l'aigua de l'aixeta, la Unió Europea, seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut determina els límits de presència de components a l'aigua, incloent microorganismes patògens i de components tòxics, encara que molts d'aquests no perjudiquen el cos humà -alguns fins i tot aporten beneficis- i altres, només si estan presents en grans quantitats.

La nostra aigua ha superat amb escreix tots els controls que marquen les autoritats sanitàries, gràcies a l'aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i a un control eficaç i continu de la qualitat de l'aigua subministrada.

Els responsables de la qualitat de l'aigua de l'aixeta són:

  • El Ministeri de Sanitat i Consum
  • Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes
  • L'Ajuntament
  • L'empresa subministradora
  • Cada propietari d'instal·lacions interiors de la seva propietat

 

La duresa de l'aigua

 

La duresa de l'aigua és inherent a cada regió, ja que depèn del tipus de roques que hi ha als rius. La duresa es deu a el contingut de calci i, en menor mesura, de magnesi. Sol expressar-se com una quantitat equivalent de carbonat calci.

L'aigua dura és aquella que conté un alt contingut de magnesi i calci. 

Consulta la dureza del agua en tu municipio a continuación:

Municipi Punt de mostreig Duresa (mg CaCO3/L) Duresa (ºF)
Agramunt Agramunt-Mafet-La Donzell 130 13,0
Agramunt Almenara 119 11,9
Agramunt Montclar 98 9,8
Albesa Albesa 168,5 16,9
Alfarràs Alfarràs 160 16,0
Alguaire Alguaire 154 15,4
Alpicat  Alpicat 148 14,8
Avinyonet del Penedés Can Mitjans 392 26,4
Avinyonet del Penedés La Garrofa 144 14,4
Avinyonet del Penedés Avinyonet del Penedès 152 16,5
Bellaterra  Bellaterra  186 18,6
Benavent de Segrià Benavent de Segrià 139 13,9
Castellví de la Marca La Múnia-Cal Noia-Conilleres 494 49,4
Castellví de la Marca Ratera 347 34,7
Corbins Corbins 166 16,6
Cubells  Cubells-La Torre de Fluvià 140 14,0
Fayón Fayón 343 34,3
Foradada Foradada-Montsonís 210 21,0
Foradada Rubió 180 18,0
Fuliola Fuliola i Boldú 130 13,0
Granja d'Escarp Granja d'Escarp 510 51,0
Ivorra Ivorra 382 38,2
La Pobla de Lillet La Pobla de Lillet 277 27,7
Montellà i Martinet Martinet 17 1,7
Montellà i Martinet Montellà 190,3 19,0
Montferrer i Castellbò Montferrer-Balcó Pirineu 226 22,6
Montferrer i Castellbò Aravell-Bellestar 42 4,2
Montferrer i Castellbò Castellbò 183,6 13,8
Montferrer i Castellbò Vilamitjana del Cantó 36,7 3,7
Oliana Oliana 238 23,8
Oliana El Castell 138 13,8
Organyà Organyà 256,71 25,7
Palau Solità i Plegamans  Palau-solità i Plegamans 193 19,3
Parets del Vallès Parets principal 352 35,2
Parets del Vallès Polígon Llevant 192 19,2
Perafita La Tria 410 41,0
Perafita La Serra 406 40,6
Pla del Penedès El Pla del Penedès 115 11,5
Pont de Bar Pont de Bar 169 16,9
Pont de Bar Castellnou de Carcolze 199 19,9
Pont de Bar Aristot 160 16,0
Pont de Bar Bar 220 22,0
Pont de Bar Toloriu 380 38,0
Poviba ETAP Poviba 381 38,1
Prats i Sansor El Pla 1 181 18,1
Prats i Sansor El Pla 2 318 31,8
Puigdàlber Puigdàlber 239 23,9
Sabadell (Nord) 207 20,7
Sabadell (Centre) 171 17,1
Sabadell (Sud) 179 17,9
Sant Feliu de Codines Flaquer-Sabrugues 418 41,8
Sant Feliu de Codines Serrat Ametllers (Plaça Josep Umbert Ventura) 444 44,4
Sant Martí d'Albars Beulaigua 406 40,6
Sant Martí d'Albars Cal Met 402 40,2
Sant Martí Sarroca Dipòsit Rodamilans 428 42,8
Sant Martí Sarroca Rodamilans-ATLL (nucli Sant Martí Sarroca) 395 39,5
Sant Martí Sarroca La Bleda 255 25,5
Sant Martí Sarroca Can Rigol-El Vernet 303 20,3
Sant Quirze Can Llobet - Castelltort - Can Torres 243 24,3
Sant Quirze Castellet (resta St Quirze) 164 16,4
Santa Eulàlia de Riuprimer Santa Eulàlia de Riuprimer 280 28,0
Santa Fe del Penedès Dipòsit Santa Fe del Penedès 143 14,3
Santa Oliva Idiada (nucli Santa Oliva) 402 40,2
Santa Oliva Albornar 418 41,8
Santa Perpètua Santa Perpètua 172 17,2
Subirats Principal - Els Casots 211 21,1
Subirats Lavern 168 16,8
Subirats Rebato - Torreramona 196 35,6
Sunyer Sunyer 240 24,0
Tavèrnoles Tavèrnoles 165 16,5
Torà Torà 1020 102,0
Torà Aguda 1191 119,1
Torà Claret 980,4 98,0
Torrelameu Torrelameu 170 17,0
Verdú Verdú 150 15,0
Zaidín Zaidín 156 15,6

 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) no proposa cap valor de referència basat en efectes sobre la salut per a la duresa de l'aigua de consum humà.

 

Ús apropiat de l'aigua

 

En relació al consum d'aigua subministrada hi ha la possibilitat que algunes manipulacions inapropiades no intencionades per part de l'usuari puguin provocar un risc sanitari indesitjat, especialment quan el destí de l'aigua sigui per a ús alimentari o de boca. En aquest sentit assenyalem a continuació una relació de les principals irregularitats que es poden preveure:

  • Que es disposi d'instal·lacions interiors de tractament i/o emmagatzematge sense que aquestes es trobin en condicions sanitàriament correctes, bé perquè no es realitzin les tasques de manteniment i neteja de la seva propietat o que es tracti d'instal·lacions o aparells no homologats o inadequats. Per exemple: dipòsits interiors, cisternes, aljubs, descalcificadors, equips de tractament per membranes, filtres de sorra o carbó actiu, etc.
  • Que el material de les instal·lacions interiors pugui provocar una afectació a l'aigua subministrada, ja sigui perquè es produeixin concentracions de substàncies nocives o es modifiquin les característiques organolèptiques o de salubritat de l'aigua.
  • Que s'afegeixi, per a la desinfecció, lleixius o altres substàncies que no compleixin la legislació vigent per a aquests propòsits.
  • Que s'utilitzi immediatament l'aigua de consum després d'absentar-se per un període superior a cinc dies del domicili sense que s'hagi produït la necessària renovació de l'aigua continguda en els circuits interiors de la instal·lació.
  • Que s'utilitzi dispositius domèstics (atuells, garrafes, ampolles, gerres, etc.) per a l'emmagatzematge i posterior consum de l'aigua sense les degudes precaucions higièniques o per un temps excessiu (no més de 48 hores).