CASSA fa balanç de la seva Carta de Compromís i bones pràctiques a Agramunt

CASSA fa balanç de la seva Carta de Compromís i bones pràctiques a Agramunt

El 90% de la ciutadania d’Agramunt se sent satisfet amb el servei que ofereix CASSA al municipi

CASSA ha fet balanç dels resultats obtinguts durant el 2018 en relació a l’acompliment de les obligacions voluntàries adquirides amb la seva Carta de Compromís i bones pràctiques amb els clients i clientes d’Agramunt, que són més exigents que les que estableix la normativa legal vigent. En una reunió amb representants de l’Ajuntament i del Consell Comarcal i una selecció de clients i clientes i treballadors i treballadores de la companyia d’aigües, acompanyats de l’alcalde, Bernat Solé, i del Customer Counsel de CASSA, Sergi Sanchís, s’han repassat les actuacions desenvolupades i s’ha constatat que, durant l’any passat, CASSA no ha incomplert cap punt: així doncs, s’ha arribat al 100% d’acompliments.

En quant a la instal·lació de comptadors en un màxim de quatre dies laborals, CASSA ha instal·lat dins del termini les 18 peticions rebudes. Un dels compromisos de la companyia és donar resposta per escrit a totes les reclamacions rebudes en un màxim de 20 dies laborals. Al 2018, en el 100% dels casos ha estat així. Pel que fa a la facturació i la comunicació en cas de consum elevat, tampoc s’ha detectat cap incompliment: 63 avisos durant el 2018. A més, s’han rectificat en un màxim de 10 dies laborables totes les errades detectades en la facturació: 18 casos.

Sobre la Carta de Compromís i bones pràctiques de CASSA        
Des de l’1 de gener de 2017, CASSA compta amb una Carta de Compromís i bones pràctiques a Agramunt, un document que inclou els compromisos voluntaris que adquireix públicament la companyia d’aigües amb la ciutadania i que, a més, descriu compensacions econòmiques en cas d’incompliments. Es tracta d’exigències més estrictes que les que recull la normativa legal vigent. Aquest document és públic i es pot consultar a https://www.cassa.es/municipi/agramunt/.

El 90% de la ciutadania d’Agramunt se sent satisfeta amb CASSA          
En el transcurs de l’acte, CASSA ha fet públic els resultats de l’enquesta anual de satisfacció dels clients. El 90% dels ciutadans i ciutadanes d’Agramunt se sent satisfet amb CASSA. El 100% entén la factura de l’aigua, tot i que només el 10% té la Factura sense Paper i fa servir l’oficina virtual per fer tràmits on-line. En el cas d’avaries, el 85% de la ciutadania va valorar de forma satisfactòria la informació al respecte, mentre que un 14% troba que és millorable i, un 1%, deficient.