CASSA informa de les avaries a Sant Feliu de Codines a la web i mitjançant SMS als clients

CASSA informa de les avaries a Sant Feliu de Codines a la web i mitjançant SMS als clients

El nou portal web informa en temps real de totes les avaries i la previsió de restabliment del servei, així com les obres programades de millora a la xarxa d’aigües municipal

 Els veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines poden donar-se d’alta al servei gratuït de notificacions via SMS a la mateixa web

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines i CASSA han presentat les noves eines per potenciar la informació del servei d’aigües al municipi, gràcies a la implantació d’un nou software integral de gestió del servei que ha desenvolupat el personal de la companyia d’aigües: el SIGEA. Aquest programa, que integra quatre mòduls bàsics i que permet als tècnics i operaris de CASSA conèixer en temps real tot tipus d’informació i incidències en la xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciutadania, oferint informació d’utilitat en l’entorn digital.

A la nova web, www.cassa.es/municipi/santfeliu, el client pot veure les interrupcions actuals en el servei, o bé les obres previstes de millora de la xarxa. A més, els veïns i veïnes poden també notificar a CASSA qualsevol fuita que detecti als carrers omplint un senzill formulari. La informació arribarà directament als tècnics del servei, que procediran a reparar la possible avaria el més ràpid possible.

El nou sistema intel·ligent de gestió del servei d’aigües de Sant Feliu de Codines permet, també, enviar notificacions als clients a través d’SMS. Es tracta d’avisos no comercials, és a dir, CASSA no enviarà cap informació tret de les avaries a la xarxa d’aigua que afectin el domicili del client. L’SMS inclou, també, la previsió de restabliment del servei. Tots els veïns i veïnes de Sant Feliu que hagin informat prèviament a CASSA del seu número de telèfon mòbil han rebut un primer SMS informant de l’alta gratuïta en aquest nou servei i amb la possibilitat de donar-se de baixa voluntàriament. Des d’ahir, 17 de desembre, tots els clients poden donar-se d’alta gratuïtament omplint un senzill formulari que es trobarà a la mateixa pàgina web.

El SIGEA també implica importants millores l’àrea d’Operacions, ja que els tècnics de CASSA a Sant Feliu aniran equipats amb tablets i, en cas d’avaria, els ajudarà a minimitzar l’afectació del tall als clients.