Castellví de la Marca posa en marxa una nova planta de CO2 per millorar la qualitat de l’aigua

Castellví de la Marca posa en marxa una nova planta de CO2 per millorar la qualitat de l’aigua

La nova planta, situada al dipòsit de Cal Noia, disminuirà la duresa de l’aigua subministrada al municipi

Les actuacions realitzades en coordinació per CASSA i l’Ajuntament inclouen també altres millores en el servei d’aigües, com ara el telecontrol del mateix dipòsit

Castellví de la Marca ha posat en marxa una nova planta de CO2, que té com a objectiu principal millorar la qualitat de l’aigua i disminuir la seva duresa. L’aigua que es distribueix al municipi, procedent dels pous Exterior, Obert i Cal Noia, a més de la que es compra en alta a Aigües de Vilafranca, té una alta duresa, degut a les formacions geològiques que travessa l’aigua abans de la seva captació. L’alta duresa de l’aigua afecta també a l’operativitat del servei d’aigües, ja queprovoquen nombroses obstruccions de les canonades i, per tant, avaries a la xarxa d’aigües municipal.

Per pal·liar aquesta problemàtica, el dipòsit de Cal Noia s’ha equipat amb una nova planta de dosificació de CO2, que ajusta el pH i evita la formació de matèria insoluble. A la pràctica, l’aigua disminuirà la seva duresa i millorarà la seva qualitat. Això farà que els usuaris/àries també vegin beneficis a les seves llars ja que es produiran menys taps i embussos de calç en els filtres, aixetes i altres instal·lacions domèstiques i, conseqüentment, necessitaran menys productes de neteja. Aquesta millora suposarà una disminució de les avaries i talls d’aigua. La nova instal·lació presenta també altres beneficis, com ara l’estalvi de costos d’explotació, un major control del pH de l’aigua, una millora de les condicions operacionals i el fet de no generar residus.

La construcció i instal·lació de la nova planta de CO2 ha suposat també millores en l’entorn del dipòsit de Cal Noia, com ara l’arranjament del camí d’accés i la construcció d’un nou mur a l’extrem dret de la planta, que millora la seguretat de la instal·lació.

Telecontrol del dipòsit de Cal Noia

En paral·lel, l’Ajuntament i CASSA han equipat el dipòsit de Cal Noia amb un sistema de telecontrol, amb l’objectiu de disposar de les principals dades de la infraestructura en temps real. Aquest sistema ajudarà a detectar possibles fuites fortuïtes i la gestió automàtica d’alarmes al personal d’Operacions del servei d’aigües. A més, el sistema permet establir un diagnòstic immediat en cas d’anomalies i poder actuar a distància per minimitzar l’afectació al servei.  

Renovació i modernització de la xarxa d’aigües del municipi

L’Ajuntament i CASSA fa temps que treballen conjuntament per millorar i modernitzar la xarxa d’aigües del municipi. Algunes de les principals actuacions realitzades en els últims anys han estat la renovació de les vàlvules de sectorització a La Múnia, les millores en les instal·lacions de captació d’aigua, la instal·lació d’un nou equip de control de tractament de l’aigua potable al dipòsit Capçalera o la renovació de les canonades, escomeses, vàlvules i hidrants en diversos punts del municipi, entre d’altres.