Codi Ètic

Aigües Sabadell, com a empresa que pertany al Grup Agbar, s'adhereix al seu conjunt normatiu d'estructura ètica.

El 2002, Agbar va publicar el "Codi Ètic Corporatiu i de Conducta Professional del Grup Agbar", el propòsit i objectiu fonamental del qual va ser posar en coneixement de tot l'equip humà els valors i principis generals que han de servir de guia per regir la seva activitat professional. Agbar va ser pionera en aquest sentit en desenvolupar una acció poc comuna en aquest camp, ja que en aquell moment hi havia poques iniciatives similars a Espanya.

El 2011 es va aprovar una nova versió del codi adaptada al nou context empresarial i social. Aquesta versió detalla, a més, les estructures i procediments creats en l'organització per assegurar el compliment del codi ètic. Els principis que es recullen en aquest document formen part del dia a dia d'Agbar, i s'han d'integrar en tots els nivells de la seva activitat.

Visualitza el Codi Ètic fent clic aquí