Customer Counsel

Per potenciar el diàleg i el compromís amb els seus clients, Aigües Sabadell ha implantat la figura del Customer Counsel a la seva organització

- És una figura que analitza d'una manera personalitzada cada reclamació que rep dels clients que no estan d'acord amb la resposta que han rebut per part de l'empresa.

- Promou la mediació entre el client i l'empresa.

- Constitueix l'última opció amigable, dins de CASSA, per respondre al client i trobar una solució a la seva reclamació.

- Actua amb imparcialitat davant de les parts, amb transparència en la gestió, amb confidencialitat de la informació i amb independència respecte a les àrees d'atenció al client.

- La seva missió és la defensa i la protecció dels drets dels clients derivats de la seva relació amb qualsevol de les empreses adherides del grup Agbar.

- Si necessites la mediació del Customer Counsel accedeix al seu web fent clic aquí