Equip humà

"El Grup CASSA, amb més de 60 anys d'experiència en serveis d'aigua, energia i medi ambient, està format per un equip de més de 200 persones"


L'equip de persones que integra el Grup CASSA dóna resposta als diferents projectes i negocis on l'organització desenvolupa la seva activitat. El caracteritza un estil de treball comú i uns valors compartits basats en el compromís amb el client i el talent, entès aquest últim com el coneixement adquirit, l'especialització i la capacitat de transferència en les activitats diàries i els resultats.

El constant creixement del Grup i l'adaptació als canvis tecnològics han suposat que la formació esdevingui clau en el desenvolupament dels nostres professionals. Es potencia la formació contínua en els diferents llocs de treball perquè, juntament amb la formació de base i el coneixement teòric i pràctic del sector, l'organització compti amb recursos humans polivalents capaços de dur a terme els diferents projectes que demana el sector.

Si desitja formar part de l'equip del Grup CASSA, pot enviar el seu currículum: