Aigües Sabadell

Nom: Aigües Sabadell
Seu Social: c/ Concepció, 20. 08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 64 14
www.cassa.es
Gestió del servei d'aigües de la ciutat de Sabadell. Gestió de les EDAR Sabadell Riu Sec i Sabadell Riu Ripoll. Gestió del sistema de regeneració d'aigua de la ciutat. Manteniment de fonts ornamentals.

Podeu veure aquí Comitè de Direcció d'Aigües Sabadell.