Missió, visió i valors

Missió

Oferir i garantir a la societat en general tot tipus de serveis
relacionats amb el cicle integral de l’aigua, amb la màxima
qualitat i eficiència, i preservant al màxim la seguretat i salut
de les persones i de l’entorn mediambiental en el qual opera;
promovent la carrera i desenvolupament professional dels
seus treballadors i col·laboradors. En definitiva, creant valor
per a tots els seus grups de relació.

Visió

Consolidar-se i ser considerada com a organització de referència en les àrees d’activitat en les quals participa.

Valors

EXCEL·LÈNCIA I MILLORA CONTÍNUA
El compromís amb la qualitat i la garantia de subministrament és un dels objectius principals de l’organització. En aquest sentit, el Grup CASSA pretén oferir als seus un servei amb els nivells més alts d’exigència i excel·lència, aplicant i superant processos, programes i sistemes de gestió integrats que garanteixen en tot moment els estàndards de qualitat fixats.

INNOVACIÓ
Al llarg dels més de 65 anys l’existència, el Grup CASSA ha dirigit els seus esforços a desenvolupar tecnologia de darrera generació i a aplicar-la en els seus processos i serveis.

DIÀLEG
El Grup CASSA dirigeix els seus esforços per aconseguir la màxima satisfacció dels seus , i grups de relació. Així, a través d’enquestes, entrevistes i altres canals, estudia les seves necessitats per augmentar l’eficiència en les activitats que desenvolupa.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
El Grup CASSA és conscient que qui treballa amb els recursos naturals té, més que ningú, la responsabilitat de respectar l’entorn en què es produeixen i el repte de fer que al final del cicle tornin a la natura en les millors condicions. Aquest compromís pren forma tant en la seva estratègia de desenvolupament sostenible que promou la protecció del medi, una societat justa i en igualtat d’oportunitats, i la creació de valor en les societats on hi és present.