Qui és CASSA?

"De companyia catalana a grup empresarial amb presència internacional"

CASSA compta amb més de 60 anys d’experiència en el sector de l’aigua, l’energia i el medi ambient i una estructura i know-how adaptable a cada situació.

El compromís amb la qualitat de servei i el medi ambient és una prioritat per al Grup CASSA, que conjuga experiència i coneixements i una avançada tecnologia per aportar una visió integral de servei amb les solucions més adients i eficients en cada cas.

El Grup CASSA ofereix una sòlida estructura financera i compta amb una plantilla de més de 100 treballadors altament qualificats.

"Solucions intel·ligents del cicle integral de l'aigua"

La responsabilitat social és un tret bàsic de la seva cultura empresarial. La Fundació CASSA desenvolupa des de fa més de 25 anys un reconegut i premiat programa educatiu mediambiental que acosta a les escoles el món de l’aigua, conscienciant als joves sobre la necessitat de fer-ne un ús racional.

El Grup empresarial CASSA està present en la promoció, el disseny, la construcció i la gestió d’un ampli ventall d’activitats relacionades amb el medi ambient, centrades especialment en les que desenvolupa dins del cicle integral de l’aigua.

Gestiona en l’actualitat el servei d’aigua en 50 municipis de Catalunya i l’Aragó, ha construït i gestiona  plantes dessaladores d’aigua de mar i depuradores d’aigües residuals, juntament amb diversos negocis com la reutilització d’aigua regenerada i la producció i distribució d’energia elèctrica.

"Els orígens de CASSA"

La ciutat de Sabadell va patir durant la primera meitat del segle passat freqüents restriccions d’aigua. Per posar fi a aquesta situació, va néixer Aigües Sabadell, l’objectiu de la qual era aconseguir cabals d’aigua suficients per abastar la ciutat.

Era l’any 1949 quan la companyia, societat matriu del Grup CASSA, iniciava el seu camí. De primer, va començar a estendre’s per la comarca del Vallès, des d’on s’ha anat expandint cap a altres comarques, fins a consolidar-se com la segona operadora del sector a Catalunya. L’àmbit bàsic de projecció del Grup CASSA ha estat el territori de Catalunya, però des de fa uns anys ha començat a obrir-se pas en altres punts de l’Estat i fins i tot a l’estranger, quan s’ha pogut garantir la qualitat en els serveis.