Queja, reclamación o sugerencia

Si ens vols fer arribar la teva queixa o reclamació, et facilitem a continuació tres canals: l'e-mail oficial del Grup CASSA, les oficines municipals d'atenció al consumidor i Juntes Arbitrals i el full oficial de reclamació de la Generalitat de Catalunya.

Queja, reclamación o sugerencia

E-mail oficial del Grupo CASSA, donde podrás hacernos llegar tu queja, reclamación o sugerencia:
clientes@cassa.es

OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR Y JUNTAS ARBITRALES

También puedes dirigirte a las oficinas de atención al consumidor de tu municipio o a las Juntas Arbitrales.

HOJA OFICIAL DE RECLAMACIÓN DE LA GENERALITAT

En este enlace encontrarás la hoja oficinal de reclamación de la Generalitat de Catalunya. Lee atentamente cómo tramitarlo.

Hola oficial de reclamación