Trabaje con nosotros

ENVÍE SU CV

Referencia de lugar (si lo hay):

Ámbito de preferencia:

DATOS PERSONALES

Nombre:

1er. Apellido:

2n. Apellido:

Fecha nacimiento:

País:

Província:

Localidad:

C.P.:

Dirección:

Tel. de contacto:

E-mail:

Carnet de conducir:

DATOS ACADÉMICOS

Estudios reglados (introduzca el estudio oficial de mayor grado)

Especialidad:

Centro:

Nº cursos finalizados:

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Título: SiNo

Especialidad:

Centro:

Nº cursos finalizados:

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Título: SiNo

Especialidad:

Centro:

Nº cursos finalizados:

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Título: SiNo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

(haga constar la última empresa en primer lugar)

Nombre empresa:

Actividad empresa:

Fecha incorporación:

Fecha salida:

Función:

Motivos del cambio:

Nombre empresa:

Actividad empresa:

Fecha incorporación:

Fecha salida:

Función:

Motivos del cambio:

Nombre empresa:

Actividad empresa:

Fecha incorporación:

Fecha salida:

Función:

Motivos del cambio:

Comentarios:

Adjuntar Currículum:

(en formato PDF, TXT, DOC i DOCX, y no superior a 8MB)

Introduzca el código de seguridad que ve en la imagen:

captcha

He leido y acepto la Política de Privacidad de Datos Personales

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el GRUP CASSA informa del següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Empreses del GRUP CASSA (Companyia d’aigües de Sabadell, SA, Cassa Aigües i Depuració, SLU, SOCADE Informàtica SLU i Canalitzacions i Excavacions CAEX (des d’ara “GRUP CASSA“) amb domicili a Concepció, 20 de 08202 Sabadell.

Pot vostè contactar amb la Comissió Protecció de dades de CASSA a l’adreça anterior a l’adreça electrònica lpd@cassa.es.

 

QUÈ DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ, COM LES HEM OBTINGUT I PER QUÈ LES TRACTEM

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les contingudes en el seu CV, facilitades per vostè a GRUP CASSA per tal de valorar la seva candidatura per a vacants presents o futures a cobrir en la nostra organització.

 

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens atorga, el qual pot retirar en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així mateix, el tractament de les seves dades personals està legitimat per la necessitat del tractament dels mateixos per a l’aplicació a petició a seva de mesures pre-contractuals entre vostè i GRUP CASSA.

 

CESSIONS A TERCERS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS I DECISIONS AUTOMATITZADES

Les seves dades personals no seran cedides a terceres entitats, tampoc seran objecte de decisions automatitzades i, així mateix, l’informem que GRUP CASSA no necessita realitzar transferències internacionals de les seves dades a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea ( “tercers països”). En el cas que la nostra entitat precisés contractar els serveis de proveïdors ubicats a tercers països per al tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. Per a més informació sobre garanties amb relació a transferències internacionals de dades pot vostè contactar amb la nostre Comissió de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

 

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades es conservaran durant el termini màxim de dos anys, en atenció a possibles futurs processos de selecció, sempre que vostè no manifesti el contrari o exerceixi el seu dret de cancel·lació o passi a formar part de la nostra plantilla laboral.

Finalitzat aquest termini, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les inexactes, sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries, sol·licitar l’oposició o limitació del tractament de les mateixes o sol·licitar la seva portabilitat.

Per exercitar aquests drets pot enviar un missatge a la Comissió de Protecció de Dades de CASSA a l’adreça postal o adreça de correu electrònic indicades anteriorment.

 

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot (i) presentar una reclamació al nostre Delegat de Protecció de Dades o (ii) presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C / Jorge Juan, 6, CP 28001, Madrid (Espanya).