Kontagailuaren irakurketa

Kontagailuaren Irakurketa

Eman zure kontagailuaren irakurketa

Zure faktura ahalik eta zehatzena izan dadin

 

Zure kontagailuaren irakurketa emanda, kontsumo errealaren arabera egingo da faktura, eta ez aurreikusitako kontsumoen estimazioen arabera.

Zure ur kontsumoaren autoirakurketa egiteko, ondorengo datu hauek eduki behar dituzu eskura:

  • Zure kontratuaren zenbakia
  • Zure kontsumoaren unean uneko irakurketa: zure kontagailutik zuzenean irakurtzeko, ezkerretik eskuinera irakurri behar da, esferak eta zenbaki gorriak kontuan hartu gabe, m3 frakzioak adierazten baitituzte, ondorengo adibidean ikus daitekeen bezala.

 

Kontsumoaren autoirakurketa