Auga da billa, auga de calidade

Agua Da billa, Agua de Calidad

Auga potable da mellor calidade

A Organización Mundial da Saúde e a Unión Europea consideran a auga para consumo humano como aquela que unha persoa pode beber todos os días, durante toda a súa vida e sen ningún risco para a súa saúde.

 

Para fixar a calidade que debe ter a auga da billa, a Unión Europea, seguindo as recomendacións da Organización Mundial da Saúde, determina os límites de compoñentes presentes na auga, incluíndo microorganismos patóxenos e compoñentes tóxicos, aínda que moitos destes non prexudican o corpo humano –algúns mesmo achegan beneficios– e outros só se están presentes en grandes cantidades.

A auga subministrada a través da rede de subministración de Beniel é unha auga de contido salino medio-baixo. Pode cualificarse como bicarbonatada cálcica. Os valores medios de dureza sitúanse entre 40-50 mg/l.

A nosa auga superou sobradamente todos os controis que marcan as autoridades sanitarias de todas as administracións, grazas á aplicación dos tratamentos de potabilización máis avanzados, e a un control eficaz e continuo da calidade da auga subministrada.

Os responsables da calidade da auga da billa son:

  • Ministerio de Sanidade e Consumo
  • As autoridades sanitarias de las comunidades autónomas
  • O Concello
  • A empresa subministradora
  • Cada propietario de instalacións interiores dentro da súa propiedade