Junta General d’Accionistes 2019

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2019

7 de maig de 2019, a les 12:30 h
Seu social de CASSA, carrer Concepció, núm. 20, de Sabadell