Junta General Extraordinària d’Accionistes 2019

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES 2019

16 de gener de 2019, a les 12h
Seu social de CASSA, carrer Concepció, núm. 20, de Sabadell