La campanya de detecció de fuites que CASSA porta a terme a la demarcació de Lleida permet localitzar i reparar les avaries a la xarxa

La campanya de detecció de fuites que CASSA porta a terme a la demarcació de Lleida permet localitzar i reparar les avaries a la xarxa

El pla de detecció de fuites, la sectorització  i la política de renovació de la xarxa de CASSA han permès estalviar 501.161 m3 d’aigua anuals en els últims 5 anys

CASSA realitza campanyes de detecció de fuites a la xarxa de manera preventiva per garantir la màxima eficiència en el servei

CASSA està portant a terme una campanya de detecció de fuites a la xarxa dels municipis de la demarcació de Lleida on gestiona el servei d’aigües, amb l’objectiu de garantir la màxima eficiència en el servei i evitar les possibles pèrdues d’aigua. L’actuació, a més de les inspeccions visuals i mitjançant els equips de detecció de fuites (que permeten identificar possibles avaries ocultes en el subsòl) consisteix també en l’anàlisi i evolució de les dades obtingudes del control d’aigua subministrada a la xarxa. En casos d’augments significatius, aquests poden estar provocats per alguna pèrdua a la xarxa, que cal localitzar i reparar. Fruit d’aquests treballs, s’han detectat diverses incidències ocultes a la xarxa d’aigües d’alguns municipis lleidatans, que s’han reparat.

L’equip de detecció de fuites utilitzat per CASSA detecta el grau de soroll que es registra en el punt de la xarxa que s’està estudiant. Es porta a terme en els moments de sonoritat baixa, com ara a la matinada. Segons el registre de soroll obtingut, el sistema informàtic parametritza les dades i equipara el resultats tenint en compte dos indicadors: la sonoritat i la dispersió. Posteriorment, CASSA confirma la possible fuita d’aigua mitjançant el geòfon, que amplifica el soroll del subsòl i facilita la detecció de l’avaria.

La detecció de fuites, la sectorització i la renovació de xarxes permet estalviar 501.161 m3 d’aigua anualment
La campanya de detecció de fuites, combinada amb altres iniciatives, com ara la sectorització de les xarxes d’aigua municipals o la renovació de les conduccions i elements hidràulics, ha elevat el rendiment global als nivells que les Administracions consideren òptims, propers al 70%. En els últims 5 anys (2013-2018), s’ha aconseguit augmentar de mitjana d’un 1% anual el rendiment de les xarxes gestionades per CASSA a tot Catalunya. Amb l’augment del rendiment de les xarxes dels últims 5 anys, CASSA ha permès estalviar més de 501.161 m3 d’aigua cada any (1.373 m3 al dia), gestionant més eficientment el recurs i amb el conseqüent estalvi econòmic per als Ajuntaments. En termes comparatius, el volum d’aigua estalviat anualment equival a més de 30.000 camions cisterna. O el que és el mateix: tenint en compte el consum mitjà d’aigua per habitant i dia que recomana l’Organització Mundial de la Salut (100 litres per habitant i dia), l’aigua estalviada per CASSA podria cobrir la demanada anual d’una població de 13.730 habitants.

Els serveis d’aigües de CASSA a Lleida ja són 100% digitals             
Fa just un any, CASSA va digitalitzar el seu equip d’Operacions a la demarcació de Lleida. Des de llavors, tots els operaris de la zona estan equipats amb tablets des de les quals poden visualitzar, en temps real, diverses variables de la xarxa i d’altres elements que intervenen en el servei d’aigües, facilitant d’aquesta manera la gestió tècnica del servei. Per una banda, en el cas d’incidència en el servei que faci necessari el tall del subministrament d’una zona determinada, el software informàtic desenvolupat per CASSA indica a l’operari sobre el terreny els tancaments a la xarxa que ha de realitzar, sempre prioritzant la mínima afectació als clients, la maximització del recurs i facilitant l’operativitat. A més, s’agilitza la pressa de decisions, ja que els tècnics poden accedir en línia al programa informàtic de gestió, des del seu propi dispositiu mòbil, sense necessitat d’enviar la informació a la central de la companyia a Lleida per tal que s’interpreti a distància. Per altra banda, les tauletes digitals inclouen també una aplicació que permet mantenir actualitzat el mapa digital de la xarxa de qualsevol municipi gestionat per CASSA: és el propi operari qui pot indicar les modificacions de forma intuïtiva sobre la seva tablet, per tal que els enginyers facin les correccions oportunes des de les oficines centrals de la companyia.

Amb l’entrada en funcionament d’aquesta tecnologia, el flux d’informació entre els propis operaris i amb el Centre de Control de CASSA ha millorat substancialment. A més, el fet d’apropar la telegestió del servei als operaris de camp aporta l’autonomia i el coneixement necessari per tal de portar a terme les tasques necessàries de forma més ràpida, minimitzant les possibles afectacions als clients.

CASSA compta amb una destacable implantació a la demarcació de Lleida, on és present en diversos municipis com ara Agramunt, Albesa, Alfarràs, Alguaire, Alpicat, Benavent del Segrià, Corbins, Cubells, Foradada, La Fuliola, La Granja d’Escarp, Ivorra, Montellà i Martinet, Montferrer i Castellbó, Oliana, Organyà, Sunyer, Torà, Torrelameu i Verdú.