La duresa de l’aigua

Què és la duresa de l'aigua?

Has de programar algun nou electrodomèstic? Potser necessites saber la duresa de l'aigua que arriba a casa teva. Saps què significa?

La duresa de l'aigua és inherent a cada regió, ja que depèn del tipus de roques que hi ha als rius. La duresa es deu al contingut de calci i, en menor mesura, de magnesi. Sol expressar-se com una quantitat equivalent de carbonat calci.

L'aigua dura és aquella que conté un alt contingut de magnesi i calci. Compartim amb tu els resultats de les últimes analítiques de l'aigua a tots els municipis gestionats per CASSA, on podràs conèixer la duresa de l'aigua que arriba a casa teva.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) no proposa cap valor de referència basat en efectes sobre la salut per a la duresa de l'aigua de consum humà.

Com es classifica la duresa de l'aigua?

TOVA: 0 - 75 mg/L CaCO3 ( 0 - 7.5 ºF )

SEMI-DURA : 75 - 150 mg/L CaCO3 ( 7.5 - 15 ºF)

DURA: 150 - 300 mg/l CaCO3 ( 15 - 30 ºF )

MOLT DURA : > 300 mg/L CaCO3 ( > 30 ºF)