Auditories energètiques

Descarrega en PDF la fitxa d’aquest servei aquí:
Desenvolupem plans directors que ordenen lumínicament els espais mitjançant una guia basada en les necessitats de llum d’una àrea urbana, tenint com a objectiu principal facilitar la gestió municipal optimitzant els recursos personals, energètics i econòmics dels Ajuntaments.

La finalitat és aconseguir un equilibri amb una il·luminació que faci les ciutats més segures, confortables i respectuoses amb el medi ambient.

Implementem solucions particulars que tinguin en compte i integrin les activitats socials, tipologies de vies i elements patrimonials.

"Estalviem en la il·luminació de les vies públiques"

El pla director d’enllumenat que desenvolupem consta de dues fases:

Fase I. Diagnòstic de la il·luminació actual:
- Investigació de la ciutat
- Presa de dades
- Auditoria energètica de les instal·lacions
- Anàlisi i acompliment de la normativa

Fase II. Propostes d’actuació:
- Elaboració d’un pla director d’il·luminació urbana
- Proposta lumínica
- Eficiència energètica de la il·luminació
o Implantacions i amortitzacions