Rendibilitat de xarxes

Descarrega en PDF la fitxa d’aquest servei aquí:
Per a optimitzar la gestió d’una xarxa de serveis és necessari conèixer en tot moment el seu estat i ser capaç d’actuar amb immediatesa. Gestionem un eficaç software automàtic de presa de dades i control centralitzat que desenvolupa accions per maximitzar l’eficiència de qualsevol tipus de xarxa.

"Serveis integrals"

Desenvolupem solucions integrals centrades en:
- Correlació
- Captadors de soroll nocturn
- Sectorització amb comptadors
- Integració en el SIG
- Recolzament en model matemàtic
- Relació aigua facturada i aigua subministrada per zones i sectors

"Millores del rendiment hidràulic"

La implantació de les millores en el rendiment hidràulic desenvolupades ofereixen els avantatges de:
- Automatització de les instal·lacions
- Centralització dels senyals
- Centre d’explotació
- Instal·lació clau en mà
- Millora general dels costos d’explotació
- Millor coneixement de la xarxa

"Telecontrol i telecomandament"

El SITT (Sistema Informàtic de Telecontrol i Telecomandament) és un sistema automàtic de presa de dades i d’enviament de les mateixes a un centre de control i als responsables de guàrdia. El telencontrol també permet l’enviament per part dels operadors o responsables de les ordres adients per a la gestió diària de la xarxa i per a la solució d’incidències.

Paral·lelament, el SITT genera informació històrica que pot ser consultada mitjançant gràfics o informes que poden ser exportats a fulls de càlcul.

El nostre departament de software també desenvolupa i implementa programes de gestió i control de sistemes industrials personalitzats. D’aquesta manera, oferim solucions claus en mà d’automatitzacions, sistemes Scada i paquets de gestió, des del projecte fins a la instal·lació dels elements de camp.