Solucions aplicades a xarxes

Descarrega en PDF la fitxa d’aquest servei aquí:
Estem especialitzats en la gestió de xarxes, especialment relacionades amb el cicle integral de l’aigua.

Per a una correcta gestió d’aquestes xarxes de serveis, és necessari disposar d’una informació completa i actualitzada que ajudi també a preveure i dissenyar futures actuacions, des de la planificació a l’execució claus en mà.

"Serveis integrals"

Realitzem les feines necessàries donant especial importància al control de qualitat:
- Inventari i digitalització de xarxes
- Modelització hidràulica
- Plans directors
- Direcció d’obres
- Sistemes d’informació geogràfica
- Aixecaments topogràfics
- I qualsevol projecte d’enginyeria

"Inventari i digitalització de xarxes"

Els projectes d’inventari i digitalització de xarxes desenvolupats consisteixen en:
- Recopilació de la informació existent
- Inventari de la xarxa i tots els seus elements
- Aixecament topogràfic
- Comprovació de la continuïtat de les xarxes
- Control de qualitat
- Informes de seguiment

"Modelització hidràulica"

Estem especialitzats en les següents tasques:
- Simulacions de xarxes d’aigua potable
- Simulacions de xarxes de sanejament
- Integració SIG - model matemàtic
- Simulació situacions d’emergència

"Plans directors"

Els plans directors són estudis que analitzen l’estat actual de les xarxes i preveuen les actuacions de millora i d’ampliació que són necessàries.

Consisteix en:
- Planificació d’actuacions per donar resposta a les necessitats d’ampliació o modificacions derivades del desenvolupament urbà
- Memòria i avantprojecte de les actuacions
- Planificació de les inversions i estudis tarifaris de viabilitat

"Direcció d'obres"

Realitzem direccions d’obres amb la total garantia d’execució de les actuacions segons el projecte, respectant i acomplint la planificació temporal, el cost de contractació i la qualitat del projecte.

"Sistema d'informació geogràfica"

Per poder desenvolupar els sistemes d’informació geogràfica disposem del nostre propi software de darrera tecnologia, el ViReD, que ens permet la possibilitat de visualitzar simultàniament diverses xarxes i connectar de manera fàcil amb models matemàtics.

A més, el software permet modificar xarxes de servei on-line i realitzar qualsevol consulta de manera ràpida i continuada via web.

"Principals referències"

- Redacció de més de 200 plans directors d’abastament d’aigua potable i sanejament de municipis de Catalunya.
- Modelització de la xarxa en alta de la Comunitat de Madrid i de municipis de Cantàbria.