Aigua regenerada

Descarrega en PDF la fitxa d’aquest servei aquí:
L’aigua procedent de les depuradores, un cop tractada, pot esdevenir un nou recurs hídric destinat per a usos que no siguin tan exigents com els de l’aigua potable, com ara la neteja de carrers, els usos industrials o el reg de parcs i jardins. CASSA, a més de ser expert en el tractament i reutilització d’aigües depurades, aprofita també d’una manera òptima les aigües freàtiques que representen recursos propis dels municipis. La utilització integrada d’ambdúes aigües, d’una banda preserva les reserves d’aigua potable i, de l’altra, permet disposar d’un recurs independent del convencional.

"SOLUCIONS INTEGRALS"

Els serveis que ofereix CASSA en el marc de la regeneració d’aigua són totalment adaptables a les necessitats del client, amb diverses modalitats:
-Obtenció recurs hídric alternatiu a l’aigua potable
- Garantia de qualitat sanitària adaptada a l’ús final del recurs (agricultura, indústria, usos públics, reg de parcs i jardins i reg de camps de golf)
- Ús sostenible dels recursos, respectuós amb el medi ambient
- Baix impacte a l’entorn i estalvi d’aigua potable
- Estudis de viabilitat; mínima inversió, màxima eficiència de l’explotació
- Assessoria tècnica , jurídica i ambiental
- Direcció tècnica

"GARANTIA DE QUALITAT"

CASSA porta a terme un rigorós control analític que permet garantir les condicions sanitàries de les aigües regenerades, en compliment amb la legislació vigent i les recomanacions existents.

"PRINCIPALS REFERÈNCIES"

- Xarxa específica de distribució d’aigua regenerada per al reg de parcs i jardins, neteja de carrers, polígons industrials o parcs de negoci, entre d'altres
- Subministrament d’aigua de reg a camps de golf
- CASSA és membre actiu de les comissions i grups de treball sobre reutilització d’aigua de diferents organismes.