Captació, tractament i distribució d’aigua

Descarrega en PDF la fitxa d’aquest servei aquí:
Amb una experiència de més de 60 anys en el sector, el Grup CASSA treballa amb els Ajuntaments, entitats i institucions per oferir un servei públic d’abastament d’aigua de qualitat. L’equip tècnic de CASSA elabora plans directors que estudien i identifiquen les necessitats de cada municipi per oferir les solucions personalitzades més adients amb l’objectiu de garantir un subministrament continu, sostenible i eficient.

El sistema de gestió integral que ofereix el Grup CASSA coordina i integra tots els processos que intervenen en el subministrament d’aigua, tant en alta com en baixa: captació, potabilització, transport i distribució i manteniment de les instal·lacions.

"Aplicació de la darrera tecnologia"

El Grup CASSA ofereix solucions de captació, tractament i distribució d’aigua potable adaptades a cada necessitat, amb independència de la mida o característiques del servei, bé siguin petits municipis o ciutats de gran tamany. En aquest sentit, CASSA gestiona plantes de tractament d’aigua potable (ETAP), instal•lacions de dessalatge d’aigua de mar (IDAM) i xarxes de distribució, garantint en tot moment la disponibilitat del recurs, i aplicant la darrera tecnologia.

"Al costat dels clients"

La seva dimensió i compromís amb la transparència permeten a CASSA oferir tant a l’administració com al client final un servei ràpid, efectiu i de qualitat. La pàgina web del Grup -www.cassa.es- permet fer gestions on-line i el telèfon gratuït d’atenció i avaries atèn les 24 hores i els 365 dies de l’any.

La comunicació amb els clients va més enllà de la factura de l’aigua. En aquest sentit, es porten a terme campanyes d’informació i sensibilització periòdiques.

"Garantia de qualitat"

El compromís amb la qualitat i la garantia de servei és un dels objectius més importants del Grup CASSA. Oferir als seus clients uns serveis excel•lents és el repte que s’aconsegueix superar any rere any gràcies als sistemes de gestió aplicats, els quals garanteixen en tot moment els estàndards de qualitat fixats.

El pla de vigilància i control implantat per CASSA supervisa periòdicament la composició de l’aigua segons el que estableix la normativa legal vigent. Aquests controls es completen amb un seguiment en temps real, minut a minut, mitjançant el sistema informàtic de telecontrol i telecomandament (SITT), que transmet a la central de control les dades recollides i analitzades constantment pels equips distribuïts per la xarxa i pels dipòsits d’aigua, de manera que es pot ajustar automàticament l’addició de reactiu. És així com CASSA manté constant la quantitat de clor lliure a l’aigua d’acord amb els nivells establerts per la legislació.

"Responsabilitat social"

El Grup CASSA desenvolupa des de fa més de 25 anys un programa educatiu mediambiental que ha estat premiat i reconegut en diverses ocasions per institucions i organismes nacionals i internacionals. El programa, que es porta a terme a les escoles dels municipis on CASSA gestiona el servei d’abastament d’aigua, vol incidir en la necessitat de realitzar un consum d’aigua responsable. Amb l’ajuda d’un equip de pedagogs especialitzats, la Fundació CASSA ofereix 3 activitats segons els nivells escolars, cobrint tota l’educació bàsica obligatòria; des dels 3 als 14 anys.

"Principals referències"

- Més de 60 serveis d’aigua potable a Catalunya i Aragó
- 2n operador en serveis d’aigua a Catalunya
- Gestió del cicle integral de l’aigua a les Canàries i a la república de Cap Verd