Fonts ornamentals

Pots descarregar la fitxa d’aquest servei aquí:
L’àrea de Sanejament i nous usos de l’aigua del Grup CASSA duu a terme el disseny, la construcció i el manteniment de fonts, tant ornamentals com d’aigua potable, aplicant en els seus projectes tota l’experiència dels més de 60 anys com a gestor de serveis d’aigua.

I ho fa amb una estructura àgil i polivalent, adaptable a cada situació i que compta amb el suport de tots els recursos que el Grup disposa a cada zona d’influència.

"SERVEIS INTEGRALS"

Els serveis de gestió de fonts que ofereix CASSA són integrals i abasten:
- El disseny i la construcció de tot tipus de fonts, tant ornamentals com d’aigua de boca
- L’elaboració de plans de manteniment de les fonts per a la prevenció de la legionel·losi i realització d’analítiques de control de la qualitat de l’aigua
- La planificació d’accions concretes, tant preventives com correctives, que es porten a terme periòdicament segons les característiques de cada font
- Propostes de millora de les fonts ornamentals, tant mecàniques com relacionades amb l’aigua i els efectes visuals: brolladors, il·luminació...

El Grup CASSA aprofita la seva experiència i coneixement en el sector de l’aigua i de la regeneració i aplica sistemes integrals per optimitzar el tractament de l’aigua de les fonts, assegurant d’aquesta manera una qualitat òptima, amb un consum sostenible.

A més, CASSA posa un especial interès en l’aplicació de millores que permetin un estalvi de recursos. En aquest sentit, aposta per un tipus d’il·luminació basat en Leds, que permet un considerable estalvi energètic. El canvi del sistema d’il·luminació en algunes de les fonts gestionades per l’àrea de Sanejament i nous usos de l’aigua ha permès una reducció del consum energètic de fins a un 90%.

"PRINCIPALS REFERÈNCIES"

El Grup CASSA gestiona, en l’actualitat, fonts ornamentals de municipis d’entre 35.000 i 200.000 habitants.