R+D+i

Pots descarregar aquí la fitxa explicativa de R+D+i:
El Grup CASSA és conscient de la importància estratègica de la recerca, el desenvolupament i la innovació com a elements de diferenciació i de captura de noves oportunitats de negoci. En aquest sentit, col·labora amb diferents empreses i organitzacions per treballar de manera conjunta en diferents àrees de recerca. Amb aquestes accions es vol fomentar un veritable intercanvi de coneixements que enriqueixi les diferents organitzacions participants.

El Grup CASSA aporta la seva experiència en el camp de la gestió del cicle de l'aigua, alhora que adquireix coneixements en el món de la recerca i d'altres empreses.

Alguns dels projectes d'R + D + i en els quals participa el Grup CASSA actualment són:

"projecte biorefint"

Aigües Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) lideren un projecte de recerca en el camp del sanejament i l'optimització de l'energia, gràcies a un conveni de col·laboració signat, juntament amb altres empreses de diferents sectors.

El projecte BIOREFINT té com a objectiu principal la reducció d'emissions de CO2 (la causa principal del canvi climàtic) de les estacions depuradores i indústries de materials constructius, mitjançant l'ús de microalgues que capturen el C02 emès en els processos de combustió de gas d'ambdues instal·lacions, l'ús de microalgues en plantes de tractament d'aigües residuals per generar energia i, per tant, millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions de sanejament, i l'avaluació de la possible utilització de microalgues de la indústria de la ceràmica en el sector alimentari, cosmètic i biofarmacèutic, estudiant la viabilitat de la seva comercialització.

El projecte es durà a terme durant els propers tres anys i compta amb una inversió de més d'1 milió d'euros, el 70% aportat per les empreses participants i el 30% restant prové del Ministeri de la Ciència i la Innovació. L'acord va ser signat per la UAB, Aigües Sabadell, Casa Santiveri i Ceràmica Pierola.

Amb aquest acord, la UAB i Aigües Sabadell combinen les seves sinergies i recursos humans i tècnics per al desenvolupament de temes d'interès comú. En aquest sentit, personal qualificat del departament d'Enginyeria Química de la UAB treballarà de manera conjunta amb responsable tècnics de l'àrea de sanejament i Nous Usos del Grup CASSA i de la resta d'empreses participants. La suma de la recerca i la docència en l'àmbit universitari i la posada en pràctica de proves pilots en instal·lacions de tractaments d'aigua es preveu proporcionar resultats i avenços en el sector del cicle integral de l'aigua i en el camp de l'optimització energètica dels sistemes de tractament d'aigües i de processos industrials. Aigües Sabadell exercirà el paper de representant del cluster empresarial, mentre que la UAB durà a terme la coordinació tècnica del projecte BIOREFINT . Aquest acord forma part de la política del Grup CASSA de col · laborar amb institucions universitàires i de recerca amb l'objectiu de millorar els processos i tractament específic del cicle de l'aigua.

"projecte sensotubo"

Aigües Sabadell forma part d'un projecte de R + D denominat Sensotubo. Aquesta iniciativa, que compta amb una subvenció pública de 4 milions d'euros, té com a objectiu desenvolupar un tub capaç de transmetre senyals intel·ligents.

Tot i que les aplicacions poden ser diverses, la recerca se centra principalment en la detecció precoç de fuites a la xarxa. Quan estigui en funcionament, la nova canonada també podrà enviar senyals de control del cabal o la pressió i controlar de manera més eficient la xarxa de subministrament d'aigua.

Aigües Sabadell forma part d'un grup d'empreses relacionades amb el sector de l'aigua i involucrades en el desenvolupament d'aquesta nova tecnologia.

"water.cat"

El Grup CASSA és part de la xarxa que reuneix als interessats relacionats català d'R + D en l'àmbit de l'aigua. Water.cat, la qual és liderada per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), té com a objectiu promoure la participació d'empreses líders en els programes europeus de finançament en l'àmbit de les tecnologies innovadores per a la gestió d'aigua i tractament d'aigües residuals.

"PROJECTE DEMOWARE"

Aigües Sabadell forma part d’un consorci format per 26 empreses, administracions i centres tecnològics que ha estat seleccionat per la Unió Europea per portar a terme un projecte de recerca amb una inversió total de 10 milions d’euros i una durada de 3 anys. L’objectiu del projecte és posar en comú i efectuar les demostracions convenients de diferents usos de l’aigua regenerada per fomentar-ne el seu ús i conscienciar la societat sobre l’absència de risc de la mateixa en múltiples aplicacions.

Aigües Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell han apostat des de fa més de 5 anys per potenciar les aplicacions d’aigua regenerada disposant en l’actualitat d’una de les xarxes urbanes més grans de l’Estat. El paper d’Aigües Sabadell en aquest consorci serà, entre d’altres, demostrar que fins i tot sota condicions extremes de funcionament el risc és absent i dissenyar mecanismes de mesura i control del biofilm en les canonades de la xarxa.