Fuliola, La

RECOMANACIÓ CONSUM DE L'AIGUA DE XARXA
als darrers controls de qualitat de l’aigua que es subministra a la xarxa de distribució de La Fuliola i Boldú el resultat dels paràmetres terbolesa i microbiològics compleixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà establerts per normativa. Per tant, podem considerar tancada la situació d’alerta i s’aixeca la recomanació d’abstenir-se de consumir aigua de la xarxa per beure o cuinar.

ATENCIÓ AL CLIENT DE LA FULIOLA:
clients@cassa.es
Telèfon 24h: 900 878 583

utilitats