Desenvolupament sostenible

Aigües Sabadell ha integrat el desenvolupament sostenible a la seva estratègia empresarial, amb l'objectiu d'escoltar i donar resposta a les expectatives dels treballadors, clients, proveïdors i comunitat local, parant especial atenció a les famílies més necessitades.

En aquest sentit, l’any 2014 Aigües Sabadell va dissenyar un pla integral de Responsabilitat Social Corporativa (ara, desenvolupament sostenible), que incorpora criteris socials i mediambientals en les decisions de negoci.

Consulta i descarrega aquí l'informe de desenvolupament sostenible d'Aigües Sabadell 2017.