Sobre la qualitat de l’aigua a Sabadell

Sobre la qualitat de l’aigua a Sabadell

L’aigua subministrada per Aigües Sabadell al municipi de Sabadell és apta per al consum humà i compleix la normativa legal vigent, d’acord al que s’estableix en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, de criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i d’acord al Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya. Així mateix, Aigües Sabadell ha superat totes les inspeccions periòdiques portades a terme en el municipi de Sabadell, per part de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

A més, Aigües Sabadell posa a disposició dels seus clients els resultats de les analítiques realitzades, la consulta dels quals es pot fer a través de la pàgina web www.cassa.es/analitiques, com també a la web SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo) del Ministerio de Sanidad y Consumo.