SOCADE participarà en el programa de millora del servei d’aigües de Santiago, a República Dominicana

SOCADE participarà en el programa de millora del servei d’aigües de Santiago, a República Dominicana

L’enginyeria del Grup CASSA s’ha adjudicat un nou contracte a República Dominicana

SOCADE, l’enginyeria del Grup CASSA, s’ha adjudicat un nou contracte, en el marc del programa de millora del servei d’aigües del municipi de Santiago de los Caballeros, a República Dominicana.

SOCADE s’ha presentat al concurs públic formant un consorci amb Ingeniería de Proyectos y Soluciones Urbanas. El contracte adjudicat, per import de 865.064 dòlars, contempla la revisió de projectes i la direcció d’obres per a les canalitzacions i instal·lacions incloses al programa de millora del servei municipal d’aigua potable. El termini d’execució de les feines és de 18 mesos.

Amb aquesta adjudicació SOCADE reforça la seva activitat a la zona del Carib, on al 2013 ja va adjudicar-se un contracte per al desenvolupament de l’abastament d’aigua i el sanejament de Santo Domingo Est, també a República Dominicana. Actualment porta la direcció d’obres per a l’Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), a l’oest de l’illa.

Sobre SOCADE 
SOCADE, constituïda pel Grup CASSA l’any 1999, està especialitzada en la realització de tot tipus de projectes d’enginyeria i assessoria tècnica relacionada amb el cicle integral de l’aigua i els serveis municipals, com ara plans directors, aixecaments topogràfics, inventari i digitalització de xarxes, sistemes d’informació geogràfica i telecontrol, auditories energètiques i millores en el rendiment hidràulic, entre d’altres. Amb un equip de professionals altament qualificats, SOCADE porta a terme els seus projectes principalment a Espanya. També té contractes en l’àmbit internacional.