SOCADE presenta a Bilbao el model matemàtic en temps real aplicat al sector de l’aigua

SOCADE presenta a Bilbao el model matemàtic en temps real aplicat al sector de l’aigua

L’enginyeria del Grup CASSA ha exposat el salt qualitatiu que suposa aquesta innovació a la ‘Trobada per a la Innovació en la Gestió
de l’Aigua (4.0)’ de l’AEAS

SOCADE, l’enginyeria del Grup CASSA, ha participat aquest dimecres a la ‘Trobada per a la Innovació en la Gestió de l’Aigua (4.0)’, una iniciativa impulsada per l’Associació Espanyola d’Abastaments d’Aigua i Sanejament (AEAS) que ha reunit a Bilbao els màxims exponents sobre innovació i digitalització del sector de l’aigua. Vicenç Turu, gerent de SOCADE, i Patrícia Padrós, responsable de Projectes, han estat els encarregats d’exposar el model matemàtic en temps real aplicat al sector de l’aigua, un desenvolupament pioner en el mercat que l’enginyeria del Grup CASSA ja ha testejat i implantat amb èxit.

Aquesta innovació suposa un important salt qualitatiu en la tecnologia actual existent i en el software de desenvolupament propi SIGEA, que actualment utilitza Aigües Sabadell i CASSA. El fet de treballar amb dades en temps real facilita la pressa de decisions dels tècnics del servei d’aigües, doncs ajuda a anticipar-se a les possibles incidències aportant càlculs hidràulics bàsics, com ara la pressió o els cabals en zones determinades.

La jornada de Bilbao ha tractat la innovació en el sector de l’aigua de forma global, des de l’estratègia general passant per la comunicació, la gestió de projectes o l’explotació, tant en abastament com en sanejament i depuració.

 El SIGEA: Sistema Intel·ligent de Gestió de l’Aigua  
La vinculació del model matemàtic amb altres aplicacions, com ara el GIS (Sistema d’Informació Geogràfica), l’SCADA (Supervisió, Control i Adquisició de Dades) i el mòdul de clients, és el que el Grup CASSA coneix com a SIGEA.

El SIGEA aprofita les funcionalitats digitals per avançar en la gestió eficient i en la millora de la informació del servei d’aigües. La digitalització de tots els elements de la xarxa permet als tècnics i operaris conèixer en temps real tot tipus d’informació i les incidències a la xarxa de distribució. A més, el SIGEA posa a l’abast del ciutadà l’accés a aquesta informació, permetent que pugui interaccionar amb el gestor del servei i rebre avisos personalitzats. La integració de tota la informació del servei en una única plataforma redueix la duplicitat de tasques, facilita un coneixement exhaustiu de la xarxa i del seu comportament i agilitza la presa de decisions. La modelització de diversos escenaris permet millorar la planificació d’actuacions futures, prèviament a la seva execució, garantint un ús sostenible del recurs existent i minimitzant el seu impacte en els clients del servei.

Sobre SOCADE    
SOCADE, constituïda pel Grup CASSA l’any 1999, està especialitzada en la realització de tot tipus de projectes d’enginyeria i assessoria tècnica relacionats amb el cicle integral de l’aigua i els serveis municipals, com ara plans directors, aixecaments topogràfics, inventari i digitalització de xarxes, sistemes d’informació geogràfica i telecontrol, auditories energètiques i millores en el rendiment hidràulic, entre d’altres. Amb un equip de professionals altament qualificats, SOCADE porta a terme els seus projectes principalment a l’Estat espanyol. També té contractes en l’àmbit internacional.