SOCADE realitzarà la simulació de la xarxa  i el pla de qualitat de l’aigua de l’àrea metropolitana de Sevilla

SOCADE realitzarà la simulació de la xarxa  i el pla de qualitat de l’aigua de l’àrea metropolitana de Sevilla

EMASESA ha adjudicat el nou contracte a l’UTE formada per l’enginyeria del Grup CASSA i Aquatec

SOCADE, l’enginyeria del Grup CASSA, s’ha adjudicat un nou contracte per al desenvolupament i la implementació d’un model de simulació hidràulica de detall per a la xarxa d’abastament d’aigua potable de l’àrea metropolitana de Sevilla. El contracte, que ha adjudicat l’Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA), inclou també la realització d’un pla de qualitat de l’aigua.

SOCADE s’ha presentat al concurs públic formant una UTE amb Aquatec. El contracte adjudicat, per import de 97.350 euros, compta amb un termini d’execució de les feines de més de 7 mesos. Aquesta és la primera adjudicació d’EMASESA de SOCADE. Amb anterioritat, l’enginyeria del Grup CASSA també havia realitzat feines a la província de Sevilla, amb contractes amb ALJARAFESA, la companyia que gestiona el servei d’aigües dels municipis de l’Aljarafe.

Sobre SOCADE 
SOCADE, constituïda pel Grup CASSA l’any 1999, està especialitzada en la realització de tot tipus de projectes d’enginyeria i assessoria tècnica relacionada amb el cicle integral de l’aigua i els serveis municipals, com ara plans directors, aixecaments topogràfics, inventari i digitalització de xarxes, sistemes d’informació geogràfica i telecontrol, auditories energètiques i millores en el rendiment hidràulic, entre d’altres. Amb un equip de professionals altament qualificats, SOCADE porta a terme els seus projectes principalment a Espanya. També té contractes en l’àmbit internacional.