SOCADE realitzarà l’aixecament topogràfic i l’inventari de la xarxa de clavegueram de l’Hospitalet de Llobregat

SOCADE realitzarà l’aixecament topogràfic i l’inventari de la xarxa de clavegueram de l’Hospitalet de Llobregat

El Consorci per a la reforma de la Gran Via a l’Hospitalet ha adjudicat el nou contracte a l’enginyeria del Grup CASSA

SOCADE, l’enginyeria del Grup CASSA, s’ha adjudicat un nou contracte per a l’aixecament topogràfic i la realització de l’inventari de la xarxa de clavegueram existent a un sector de l’Hospitalet de Llobregat. El contracte, que ha adjudicat el Consorci per a la reforma de la Gran Via a l’Hospitalet, se centra en l’àmbit delimitat pels carrers Camí del Mig, Arquímedes, Feixa Llarga, Travessia Industrial i Residència.

El contracte adjudicat, per import de més de 7.000 euros, suposa la primera adjudicació de SOCADE a l’Hospitalet de Llobregat.

Sobre SOCADE
SOCADE, constituïda pel Grup CASSA l’any 1999, està especialitzada en la realització de tot tipus de projectes d’enginyeria i assessoria tècnica relacionada amb el cicle integral de l’aigua i els serveis municipals, com ara plans directors, aixecaments topogràfics, inventari i digitalització de xarxes, sistemes d’informació geogràfica i telecontrol, auditories energètiques i millores en el rendiment hidràulic, entre d’altres. Amb un equip de professionals altament qualificats, SOCADE porta a terme els seus projectes principalment a Espanya. També té contractes en l’àmbit internacional.