Customer Counsel

Defensor do Cliente

Queremos mellorar contigo

Para potenciar o diálogo e o compromiso cos clientes, creamos a figura do customer counsel en , para continuar mellorando na calidade dos nosos servizos.

Customer Counsel é unha oficina que atende e busca solucións a conflitos entre as empresas do grupo e os seus clientes nun marco amigable. Intervén nos seguintes casos:

  • Cando o/a cliente non estea de acordo coa resposta que lle ofrecera a empresa.
  • Cando non obtivera resposta á súa reclamación.
  • Exceptuando controversias relativas a fraudes e en reclamacións nas que se solicita indemnización por danos.

Servizos Customer Counsel

Servizos de Customer Counsel a disposición dos clientes

Análise personalizada de reclamacións

Analiza dun xeito personalizado cada reclamación que recibe dos clientes que non están de acordo coa resposta que recibiron por parte da empresa.

Defensa dos dereitos dos clientes ante a empresa

Constitúe a última opción amigable, no seo do Grupo Empresarial, para dar resposta ás reclamacións dos clientes e atopar unha solución.

Mediación e imparcialidade entre clientes e empresa

Actúa con imparcialidade fronte ás partes, transparencia na xestión, confidencialidade da información e independencia respecto ás áreas de xestión.

Identificación de oportunidades de mellora

Potencia o diálogo e o compromiso cos seus clientes, buscando unha mellora dos servizos.

Boton Link Customer Counsel

groupid: 20152, currentGroupId: 9593146