Axuda

Publicador de contidos

 • Pódese beber a auga da billa?

  Sen dúbida ningunha. A auga da billa é potable, ou sexa, auga que poden inxerir as persoas sen risco para a súa saúde.

 • Se a auga da miña casa, de repente, ten unha aparencia, sabor ou olor desagradable, pódese beber?

  No caso de que, de xeito puntual, a túa auga saia turbia, cun sabor ou olor desagradables, recomendámosche que te poñas en contacto co noso servizo de atención ao cliente.

 • É necesario instalar dispositivos domésticos como os descalcificadores ou filtros de ósmose inversa para mellorar a calidade da auga?

  A auga da billa é potable e cumpre todas as normativas de calidade establecidas pola lexislación. Por iso, non é preciso adquirir ningún dispositivo adicional para tratar esta auga. Si que hai que sinalar que se non se elixen adecuadamente estes dispositivos, non se controlan regularmente e non se fai o mantemento recomendado, poderían aparecer riscos para a saúde (contaminación por bacterias, desmineralización excesiva da auga, concentracións elevadas de sodio, etc.).

 • Que é o cloro?

  O cloro é o desinfectante de auga máis utilizado no mundo, pola súa efectividade e fiabilidade para eliminar todo tipo de microbios nocivos que poidan conter a auga, as tubaxes de subministración ou os depósitos de almacenamento. O cloro que se engade á auga de consumo humano é unha dose mínima de garantía sanitaria –marcada pola lexislación– totalmente inofensiva para a saúde das persoas.

  Por iso, a Organización Mundial da Saúde (OMS) recoméndao como desinfectante máis indicado para a auga.

  De feito, a cloración da auga potable é un dos avances máis significativos na protección da saúde pública.

 • Por que a cloración é a técnica desinfectante máis utilizada no mundo para facer potable a auga?

  Porque é o método que mellor garante a desinfección da auga ata que esta chega ás billas dos consumidores, impedindo que proliferen os axentes patóxenos nos depósitos de almacenamento e as tubaxes de subministración, e pola súa máis que comprobada inocuidade nas concentracións empregadas. Por iso, a Organización Mundial da Saúde (OMS) recoméndao como o desinfectante máis indicado para a auga.

 • Que cantidade de cloro contén a auga da billa?

  Segundo a normativa estatal vixente (Real decreto 140/2003), transposición da Directiva europea 98/83/CE, a concentración de cloro na auga para consumo humano non debe superar 1 mg/l, se ben se trata dun parámetro indicativo. Aínda que a lexislación estatal non establece ningún valor mínimo para o cloro libre, diferentes comunidades autónomas téñeno fixado a través dos seus plans de vixilancia, na maioría dos casos, nun valor de 0,2 mg/l.

  Tendo en conta que o cloro desaparece en función do tempo de residencia na auga e da temperatura, entre outros factores, o seu nivel contrólase por toda a rede de distribución. Dese xeito, se durante o percorrido ata os fogares dos consumidores o nivel deste compoñente baixa do límite indicativo establecido, desde a propia rede de distribución dosifícanse pequenas cantidades de cloro (recloracións) para garantir a calidade sanitaria da auga.

 • É prexudicial para a saúde?

  A OMS sinala que, nas concentracións establecidas pola lexislación, o cloro é totalmente inofensivo para a saúde. As concentracións máximas deste compoñente na auga da billa establecidas por esta organización garanten que non supoña risco ningún para a saúde.

  De feito, a cloración da auga potable é un dos avances máis significativos na protección da saúde pública xa que, polo seu alto poder letal contra bacterias e outros microorganismos, contribuíu a previr e erradicar moitas doenzas de transmisión hídrica. A presenza dunha dose correcta de cloro despois do tratamento da auga non comporta risco ningún para a saúde e confire á auga un efecto de protección ante contaminantes, ademais de ser un indicador da súa correcta desinfección.

 • Por que eu noto un sabor que non me gusta na auga e outras persoas non?

  A auga contén certas substancias disoltas, que se incorporaron na natureza, que lle confiren un sabor característico. Isto é o natural. Estas substancias disoltas dependen principalmente, entre outros factores, da orixe da auga (subterránea, superficial ou mariña) e da composición xeolóxica do terreo polo que discorre a auga.

  O sabor nótase ao cambiar de tipo de auga, pois pasamos dunha auga á que estamos afeitos a outra á que non o estamos.

 • Que orixina a dureza da auga?

  A auga adquire o calcio e magnesio que determinan a súa dureza no seu contacto cos distintos tipos de terreos polos que circula o río ou o acuífero de onde procede. Polo tanto, o grao de dureza da auga depende do carácter xeolóxico do solo que atravesa na súa orixe. Así, un solo calcario xera maiores contidos de cal que un solo granítico.

 • As augas duras son boas para a saúde?

  A dureza da auga da billa non supón perigo ningún para a saúde humana, senón todo o contrario: o calcio e o magnesio que caracterizan a dureza da auga son esenciais para a saúde.

  Unha dieta rica en calcio é fundamental para a formación e o mantemento do tecido óseo, o funcionamento correcto do sistema cardiovascular e a secreción de hormonas. Coa idade, pódese producir unha perda de masa ósea e aparecen problemas de osteoporose, que se poden paliar, en parte, cunha inxestión elevada de calcio.

  Na actualidade, a auga converteuse nunha fonte significativa de inxestión de calcio, considerando que o consumo de lácteos diminuíu. Así, o consumo diario de entre 1 e 1,5 litros de auga da billa achega entre un 7% e un 15% da cantidade diaria recomendada deste nutriente. Ademais, o calcio desempeña un papel importante desde o punto de vista dos requirimentos nutricionais diarios dos nenos, e estímase que a auga da billa aporta entre o 15% e o 20% do calcio diario necesario na dieta dos nenos e os adolescentes.

  O magnesio é indispensable para numerosas funcións celulares, así como para a mineralización ósea, a transmisión da actividade neuromuscular e do sistema nervioso central e a función cardíaca. Unha inxestión de entre 1 e 1,5 litros de auga da billa de  achega entre un 5% e un 20% da cantidade diaria recomendada de magnesio.

 • Como se mide a dureza da auga?

  A dureza da auga adóitase expresar a través da concentración de carbonato cálcico (CaCO3) da auga.

  Por iso, segundo o grao de dureza, existen diferentes clasificacións das augas. Unha das máis utilizadas é a escala Merck:

  0 – 79 mg CaCO3/l…………………………. Auga moi branda
   80 – 149 mg CaCO3/l……………………  Auga branda
  150 – 329 mg CaCO3/l…………………… Auga semidura
  330 – 549 mg CaCO3/l…………………… Auga dura
  Más de 550 mg CaCO3/l……………….. Auga moi dura

  A dureza da auga tamén se pode expresar en graos franceses (ºFH) ou en graos alemáns (ºDH). A equivalencia entre estas unidades e a dureza expresada en mg/l de carbonato cálcico é a seguinte:

  1 ºFH = 10 mg CaCO3/l
  1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

 • Preciso saber a dureza da auga para programar o lavalouza, onde a podo consultar?

  Para saber a dureza da auga accede ao apartado “Calidade da auga” da web ou solicítanola a través do apartado Contacta da Oficina Virtual.


 • É suficiente con 1,5 litros de auga ao día?

  É difícil establecer a cantidade exacta de auga que ten que beber unha persoa ao día, xa que as necesidades adoitan variar en función de varios factores, como a actividade física, o clima, a idade e o sexo, entre outros.

  Recoméndase que unha persoa adulta sa consuma 1 ml de auga por cada quilocaloría que inxire ao día, é dicir, entre 2 e 3 litros de auga diariamente.

  Desta cantidade, entre un 75% e un 80% ten que obterse das bebidas (basicamente, auga, leite, zumes, infusións, caldos, etc.), mentres que o 20% ou o 25% restante ten que proceder de alimentos sólidos, como froita e verdura.

 • Sabes como se recomenda comezar e rematar o día?

  Cando durmimos perdemos auga. Por iso é recomendable beber polo menos un vaso antes de deitarse e outro ao erguerse.

 • Por que é importante estar ben hidratados?

  Cando transpiramos, o noso corpo perde auga e sales minerais. O 99% da nosa suor non é máis ca auga, pero tamén contén minerais como sodio, potasio, ferro e magnesio.

  Unha boa hidratación permítenos recuperar os valores de auga necesarios para o organismo e evitar certos trastornos como vómitos, dores de cabeza, cansazo, pel seca, etc., síntomas característicos da deshidratación.

 • Sabes por que non debemos agardar a ter sede para beber auga?

  Hai que compensar canto antes mellor a perda de auga que sofre o corpo diariamente (máis de 2 litros) para evitar que empece o proceso de deshidratación.

  Por iso é moi importante que non agardemos a ter a sensación de sede para beber auga, xa que este síntoma é unha característica propia da deshidratación.

 • Temos que beber máis auga cando facemos exercicio?

  É fundamental beber medio litro de auga dúas horas antes de facer exercicio para ter unha boa hidratación e deixar tempo ao corpo para que elimine o excedente.

  Durante o exercicio, é recomendable hidratarse a intervalos regulares para repoñer toda a auga que se perde coa suor. Despois de facer exercicio, é esencial beber auga para recuperarse adecuadamente.

 • A auga da billa é boa para un atleta de elite?

  Si, a auga da billa é boa para un atleta de elite e para calquera persoa que faga deporte.

 • Os nenos poden beber auga da billa?

  A auga da billa é saudable para adultos e para nenos e as nenas. É importante que os nenos e as nenas realicen paradas obrigatorias nos adestramentos ou xogos para beber a cantidade de auga suficiente e hidratarse.

 • As persoas maiores teñen que hidratarse máis?

  No caso das persoas maiores, é fundamental controlar o consumo de auga, xa que coa idade prodúcense cambios na función renal e unha diminución importante da sensación de sede.

 • Sabías que se recomenda beber máis auga se temos a gripe ou diarrea?

  O arrefriado común, a gripe e as diarreas levan frecuentemente á deshidratación, polo que nestes estados é necesario beber auga regularmente.


 • Por que é mellor ducharse que bañarse?

  É mellor ducharse porque en cada minuto que pasamos debaixo da ducha coa billa aberta podemos gastar ata uns 10 litros de auga.

 • Que plantas son as que requiren un menor consumo de auga?

  As plantas que requiren un menor consumo de auga son os arbustos, as plantas autóctonas e as resistentes. Son plantas igualmente bonitas e consomen menos auga.

 • Cal é a mellor hora para regar o xardín?

  A primeira hora da mañá ou á tardiña, xa que aproveitamos máis a auga porque non se evapora tan rapidamente.

 • Despois de cociñar, onde boto o aceite?

  Aconséllase retirar o aceite da tixola con papel absorbente e botalo ao lixo, ou ben recollelo, unha vez frío, nun envase de plástico hermético e levalo a un punto de recollida para que poida ser reciclado. Non o botes polo vertedoiro porque o aceite e a auga non se mesturan e resulta moi difícil eliminalo nas depuradoras.

 • Por que non se recomenda botar pintura polo vertedoiro?

  Non se recomenda porque a pintura é un material moi contaminante. Aconsellámosche que a deixes secar ata obter unha masa sólida e que a leves aos centros de recollida municipais.

 • E as cabichas dos cigarros, podémolas botar polo inodoro?

  Non botes as cabichas polo inodoro porque conteñen nicotina e alcatrán, substancias que se disolven facilmente na auga e que son contaminantes, mesmo en pequenas concentracións, e resulta moi difícil eliminalos no proceso de depuración. Bota os restos dos cigarros ao lixo unha vez estean ben apagados.

 • Que outros materiais non convén botar polo inodoro?

  As toalliñas húmidas, os medicamentos, os bastonciños, os plásticos, as gasas, as compresas e os preservativos non se deben tirar polo inodoro, xa que se se botan ao váter poden obstruír os canos e afectar á entrada da auga residual nas depuradoras. Aconsellámosche que coloques un pequeno contedor no baño para botar estes residuos sólidos.


 • Onde podo consultar as tarifas de aplicación no meu municipio?

  No apartado  “Tarifas” podes acceder á información específica do teu municipio. Alí podes consultar as tarifas vixentes, así como as posibles bonificacións que haxa dispoñibles.

  Así mesmo, no pé de páxina das facturas periódicas dispós da información sobre a publicación das tarifas nos boletíns oficiais da provincia, para consultar na propia web oficial.

 • Na casa somos máis de 4 persoas, podo obter algunha bonificación?

  No apartado  “Bonificacións e fondo social” podes consultar a posible existencia de bonificacións aplicables en función do número de usuarios do domicilio de subministración. Así mesmo, para os casos nos que proceda a súa aplicación, é necesario realizar unha solicitude fidedigna por parte do/da titular do contrato ou persoa autorizada, presentando a documentación correspondente, conforme á información incluída no apartado da web anteriormente indicada.

  En caso de dúbida, contacta connosco a través das  canles de atención ao cliente.

 • Estou censado no meu municipio, podo ter algunha bonificación?

  A condición da persoa censada no municipio non implica a aplicación dunha tarifa bonificada, así mesmo podes consultar no apartado “Bonificacións e fondo social" a existencia doutras bonificacións aplicables. En caso de dúbida, pregámosche que te poñas en contacto connosco a través das nosas canles de atención ao cliente.

 • Que axudas ou bonificacións podo ter?

  Podes consultar no apartado “Bonificacións e fondo social” a existencia de axudas, tarifas reducidas ou bonificacións aplicables en función da situación social do/da titular do contrato (pensionista, familia numerosa ou renda mínima de inserción) aprobadas polo teu concello.

  Se desexas recibir máis información ou realizar calquera consulta, pregámosche que te poñas en contacto connosco, a través das  nosas canles de atención ao cliente.

 • Que fago se recibo un aviso de corte de subministración e non podo facer fronte á débeda?

  Contacta connosco a través das nosas canles de atención ao cliente e estudaremos o teu caso.

 • Pódenme cortar a subministración por falta de pagamento?

  As xestións de faltas de pagamento do servizo realízanse conforme ao establecido na normativa vixente, xa sexa no regulamento, ordenanzas, etc. Podes consultalo no apartado “Normativa do servizo”.

  No caso de que recibas unha notificación de aviso de corte, e non poidas facer fronte á túa factura, contacta connosco a través das nosas  canles de atención ao cliente, e estudaremos o teu caso.  

 • En que prazo se restablecerá a miña subministración?

  O servizo restablecerase como máximo ao seguinte día hábil despois de ter solucionado as causas que orixinaron a suspensión.

 • Por que outros motivos pode suspenderse a miña subministración?

  A entidade subministradora poderá suspender a subministración nos seguintes casos: A petición túa, por baixa definitiva da subministración. Podes facer esta xestión a través da nosa  área de clientes ou chamando ao noso teléfono de atención ao cliente. Por baixa de oficio, a requirimento da mesma entidade subministradora, por incumprimento dalgunha das obrigas por parte da persoa perceptora do servizo. • Algunhas das principais causas que poden motivar a suspensión son a falta de pagamento das facturas dentro dos prazos establecidos pola entidade subministradora, fraude ou reincidencia. Para máis información, podes consultar o apartado “Normativa do servizo”


 • ¿Cómo puedo consultar mis facturas?

  Siempre que quieras puedes consultar tus facturas a través de la área de clientes. Recuerda que para poder hacer tus gestiones online debes estar registrado/a. Si todavía no lo estás, puedes darte de alta muy fácilmente (ver cómo me registro en área de clientes).

 • ¿Cómo puedo pasarme a la factura digital?

  Debes estar registrado/a en el Área Privada. Si aún no lo estás, regístrate ahora
  Si ya estás registrado/a en la oficina de tu Área privada, entra con tu usuario y contraseña y accede a la sección activar el servicio de Factura digital. Cada vez que se emita una factura, te llegará un aviso de disponibilidad a través del cual podrás descargarla directamente.

 • No entiendo la factura del agua, ¿qué se paga exactamente?

  Las facturas se realizan aplicando las tarifas del agua vigentes en la ciudad, que son aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. A grandes rasgos, más del 60% de la factura del agua corresponde a impuestos, tributos y cargos de la administración.

  La factura del agua incluye 3 grandes conceptos: el consumo de agua (el importe correspondiente a tu consumo), la cuota de servicio (que garantiza la disponibilidad inmediata y permanente del recurso) y el canon del agua (el tributo de la Agencia Catalana del Agua - ACA), además del impuesto del IVA.

  Así mismo, en la factura de tu domicilio de suministro se incluye, tanto la información de los distintos conceptos de aplicación en los que podrás identificar la titularidad de los mismos, como la información de las publicaciones en los boletines oficiales de las tarifas que le aplican, para tu consulta en caso que lo estimes necesario.

  Si deseas recibir más información o realizar cualquier consulta, ponte en contacto con nosotros, a través de los canales de Atención al cliente.

 • ¿Quién aprueba las tarifas del agua?

  El ayuntamiento es el responsable de aprobar las tarifas del servicio aplicables al municipio y la Comisión de Precios es el organismo encargado de autorizarlas. Una vez aprobadas y autorizadas, las tarifas se publican en el Boletín Oficial correspondiente.   

 • ¿Qué es la cuota de servicio?

  Esta cuota garantiza la disponibilidad inmediata y el acceso permanente al servicio de agua. Es un importe fijo que se calcula según el caudal nominal (es decir, la cantidad estándar de agua que pasa por tu contador). Si deseas más información sobre las tarifas y los diferentes tipos de vivienda, consulta la web de tu entidad suministradora. 

 • ¿Cuál es la periodicidad de la factura del agua?

  Depende del municpio: normalmente, cada 2 o 3 meses, por periodos de suministro vencidos, en cumplimiento del Reglamento del Servicio. El primer período se cuenta desde la fecha de puesta en servicio del suministro.

 • ¿Puedo solicitar un cambio de periodicidad o frecuencia para mi factura?

  Existe la posibilidad de una modalidad de pago mensual (12 GOTAS), a través de la cual cada mes se paga una cuota fija y al cabo de 12 meses se regulariza la situación en función de la facturación real. Esta nueva modalidad de pago no supone ningún cambio contractual. El contador se lee y factura con la misma regularidad de siempre.  Puedes revisar las condiciones del Plan y como contratarlo en el apartado correspondiente de la web

 • He recibido la factura del agua y me han facturado en el tramo más alto, ¿qué quiere decir?

  La tarifa de agua, incluye una cuota fija de servicio y una cuota variable de consumo, esta segunda, se aplica por tramos de consumo, para incentivar un uso eficiente del agua, premiando los usos más responsables y penalizando el uso excesivo del agua, a través de la asignación de un precio por m3, que se incrementa a medida que se va superando cada tramo.

  Si deseas recibir más información o realizar cualquier consulta, ponte en contacto con nosotros, a través de los canales de Atención al cliente.

 • Mi consumo de agua es cero y sin embargo estoy pagando cuota de servicio, ¿por qué?

  La tarifa de agua, incluye una cuota variable de consumo y cuota fija de servicio, esta segunda, se aplica para garantizar la disponibilidad inmediata y el acceso permanente al servicio del agua, y tiene un importe fijo, por cada periodo de facturación, que se aplica según el tipo del diámetro  del contador. También existe un fijo en el canon que se recauda a cuenta de la Agència Catalana de l'Aigua (18 m3).

  Si deseas recibir más información o realizar cualquier consulta, ponte en contacto con nosotros, a través de los canales de Atención al cliente.

 • Necesito un duplicado de factura de mi suministro, ¿dónde puedo dirigirme?

  Puedes hacerlo fácil y rápidamente mediante nuestra área de clientes o también a través de nuestro teléfono de atención al cliente.

 • ¿A quién debo llamar si no tengo ningún escape de agua, pero creo que mi consumo es más elevado de lo habitual?

  Para descartar cualquier tipo de escape, te recomendamos que verifiques toda la instalación interior de tu casa y también la situada en la cámara de contadores de agua de la finca (generalmente, en la entrada del edificio). En este caso, a excepción del equipo de medición instalado, el mantenimiento, conservación y reparación del resto de la instalación en caso de avería o escape corresponde al cliente o a la comunidad de propietarios de la finca. Si tienes cualquier duda sobre la forma de revisar un posible escape en tu instalación interior o de la finca, llámanos a nuestro teléfono de averías (disponible 24h al día, 365 días al año). Asimismo, si has comprobado que no hay ningún escape en la instalación interior o de la finca, pero tu consumo sigue siendo más elevado del habitual, llámanos al teléfono de atención al cliente y haremos todo el posible para ayudarte.


 • Como podería pagar a miña factura de auga?

  Dispoñemos de varias canles de pagamento para que teñas a máxima flexibilidade:

  • Domiciliación bancaria: canle de pago máis fácil e cómoda utilizada pola maioría de clientes. Só tes que facilitarnos o número de conta bancaria en formato IBAN (2 letras, 2 números de control e 20 números máis) e o documento SEPA asinado. Domicilia agora os teus recibos comodamente a través da Área de Clientes..
  • Apartado “Pagamento de facturas” desta mesma web: pagamento online mediante tarxeta de crédito ou débito. Deberás dispoñer da seguinte información: código CPR, emisora, referencia, identificación e importe que se amosa na parte inferior da factura onda o código bancario de pagamento.
  • Teléfono de atención ao cliente.
  • Desprazándote a algunha das entidades colaboradoras que se amosan na parte inferior da factura (Correos ou entidades bancarias), poderás pagar en metálico ou con tarxeta bancaria presentando o documento con código bancario de pagamento que che fixemos chegar.
  • Desprazándote ás nosas oficinas de atención ao cliente, onde só poderás pagar a través de tarxeta de crédito ou débito ou solicitar un documento de pagamento para pagar en efectivo nas nosas entidades colaboradoras.
 • Teño que ser cliente de La Caixa para poder pagar as miñas facturas a través de ServiCaixa?

  Non, non é necesario que sexas cliente desta entidade, nin tampouco que sexas usuario/a de Línea Abierta de La Caixa. Recorda que tamén poderás realizar o pagamento a través das nosas entidades colaboradoras, mediante a Oficina Virtual ou a través de La Caixa - Pagos Online, con calquera tarxeta de crédito (Visa/Mastercard) ou de débito.

 • A miña tarxeta bancaria ten que ser de La Caixa para poder realizar pagamentos en liña?

  Non, non é necesario que La Caixa sexa a entidade emisora da tarxeta. Só fai falla que teñas unha tarxeta de crédito activa (Visa / Mastercard) ou de débito.

 • O pagamento en liña ten algún custo para min?

  Non. Os pagamentos efectuados en liña non teñen ningún custo adicional.


 • He comprado mi primera vivienda. ¿Tengo que dar de alta el agua?

  Sí, tienes que darla de alta y puedes realizarlo a través de cualquiera de los canales de contacto que tenemos a tu disposición aportando la siguiente documentación:

  • DNI o CIF o NIE
  • Cédula de habitabilidad o calificación definitiva, que es el documento que acredita que una vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad que prevé la normativa vigente. 
  • Escritura de propiedad, contrato privado de compra o contrato de arrendamiento para acreditar que eres el inquilino o propietario de esa vivienda.
  • Boletín de instalador,
  • Datos de domiciliación bancaria (IBAN) y Mandato SEPA del titular de la cuenta en el caso en que quieras domiciliar el recibo.
  • Teléfono y email de contacto

   

 • Tengo un local o nave industrial. ¿Qué documentación necesito par dar de alta un suministro?

  Como norma general necesitarás la documentación siguiente:

  • Contrato de alquiler, escritura de propiedad u opción de compra, o certificado de compra o alquiler expedido por el propietario o administrador del inmueble.
  • Licencia de actividad o comunicado de apertura.
  • NIF/NIE del solicitante.
  • Epígrafe del impuesto sobre actividades económicas (IAE).
  • Datos de domiciliación bancaria (IBAN) y Mandato SEPA del titular de la cuenta en el caso en que quieras domiciliar el recibo.
  • Teléfono y correo electrónico de contacto
 • ¿En qué consiste el importe de alta del contrato de suministro de agua?

  El contrato de suministro incluye los derechos de conexión de suministro que se abonan una sola vez en la firma del contrato. En el momento de realizar el contrato, se determina la cuota de servicio que se debe contratar según las características de la vivienda.

 • ¿Cuánto tiempo tardaré en tener agua después de hacer el alta de suministro?

  Tras hacer la contratación, si tu vivienda o local tiene la instalación de agua preparada y sólo hay que colocar el contador, tendrás agua en un máximo de 3 días hábiles.

 • ¿Qué tengo que hacer para cambiar el titular del servicio?

  En el caso de que se trate de una vivienda hay que presentar:

  • DNI o CIF o NIE
  • Datos de domiciliación bancaria (IBAN) y Mandato SEPA del titular de la cuenta en el caso en que quieras domiciliar el recibo.
  • Escritura de propiedad, contrato privado de compra o contrato de arrendamiento para acreditar que eres el inquilino o propietario de esa vivienda/local.
  • Lectura del contador
  • Teléfono y e-mail de contacto
 • ¿Debo permitir la entrada a mi domicilio del personal de la empresa suministradora?

  Sí. Los solicitantes de un suministro deben permitir a la entidad suministradora la colocación de los elementos necesarios, así como permitir la entrada al personal autorizado y acreditado por la entidad, con el fin de poder realizar todas las comprobaciones relacionadas con el suministro.

 • ¿Quién se encarga de la conexión y desconexión de los contadores?

  La conexión y desconexión del contador o aparato de medida la lleva a cabo la entidad suministradora, que podrá precintar la instalación y es la única autorizada para desprecintarla.

 • ¿Dónde se coloca la batería de contadores?

  Las baterías de contadores divisionarios se instalan en los locales o armarios destinados exclusivamente a tal efecto. Los armarios deben estar situados en la zona de uso común de la planta baja del inmueble y deben contar con acceso directo desde la entrada. Se instala una válvula de retención en el origen de cada montante y en su punto de conexión con la batería de contadores divisionarios para impedir retornos de agua a la red de distribución.

 • ¿Qué tipos de contadores o equipos de medición hay?

  Como norma general y para los inmuebles con acceso directo a la calle, el cálculo y control de consumos se efectuará mediante una batería de contadores: cuando hay más de una vivienda o local, es obligatorio instalar un contador para cada uno, aparte de los necesarios para los servicios comunes. 

 • ¿Tengo que solicitar o notificar a la entidad suministradora un aumento de caudal contratado?

  Sí. Los clientes deben utilizar el agua suministrada en la forma y para el uso contratado. Por lo tanto, tienes que solicitar a la entidad suministradora la autorización pertinente para cualquier modificación de las instalaciones que implique un aumento en los caudales contratados de suministro, o cualquier modificación en el número de receptores.

 • Soy promotor de viviendas. ¿Puedo solicitar una acometida de agua o alcantarillado?

  Para solicitar una acometida de agua, o si lo deseas, un informe previo para la licencia de obras, necesitas presentar la siguiente documentación (Estas solicitudes incluyen también un presupuesto):

  • DNI, CIF O NIF
  • Plano de situación de la finca
  • Planos de instalación de Fontanería y Desagües (para solicitudes de más de una vivienda)
 • ¿Cómo puedo dar de baja el servicio de agua?

  Puedes hacerlo a través de nuestros canales de atención presentando la siguiente documentación:

  • DNI o NIF
  • Lectura del Contador
  • Cuando no coincidan peticionario y titular, necesitaremos además copia del DNI o documento acreditativo similar del peticionario y una “declaración de autorización” firmada por el mismo. Puedes realizar una baja mediante solicitud escrita.
 • ¿Qué debo hacer para comprobar si tengo un escape en casa?

  A continuación, te indicamos los pasos que debes seguir: En primer lugar, debes localizar tu contador de agua. Entra en el cuarto de contadores de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Seguidamente, comprueba que el contador funciona correctamente. Para ello, deja un grifo abierto en tu casa o en tu local. La aguja roja de la esfera grande o la última cifra roja del contador (si es electrónico) debe moverse en sentido ascendente. Manteniendo el grifo abierto, cierra la llave de paso del contador y comprueba que éste no registre ningún movimiento. Para terminar, vuelve a abrir la llave de paso y cierra todos los grifos de casa durante una hora aproximadamente. Observa si el contador ha registrado consumo de agua. Si es así, es muy posible que haya un escape en la instalación, ya que el contador sólo registra consumo si pasa agua por él.

 • ¿A quién debo llamar si tengo un escape de agua?

  Si tienes un escape, debes ponerte en contacto con un fontanero o empresa especializada o bien comprobar si tu seguro de hogar cubre este tipo de reparaciones. Te recordamos que la conservación y la reparación de cualquier avería en las instalaciones interiores es responsabilidad del usuario, como establece el Reglamento del Servicio de Agua.

 • ¿A quién debo llamar si mi desagüe o el de la comunidad tienen una avería u obstrucción antes de llegar a la conducción del alcantarillado general de la calle?

  En el caso que CASSA gestione el alcantarillado de tu municipio, deberás contactar con la compañía para que verifique si es una avería en la instalación interior o bien municipal.

 • No tengo agua en casa. ¿Qué hago?

  En primer lugar, averigua si la falta de agua afecta a todos los puntos de agua de tu casa. Si es así, contacta con algún vecino para saber si la incidencia es general. Si los vecinos no están afectados, comprueba que la llave de paso interior de tu casa esté completamente abierta. A continuación, verifica que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Si después de haber hecho estas comprobaciones sigues sin agua, llámanos a nuestro teléfono de averías y haremos todo lo posible para ayudarte.

 • Han reparado recientemente una avería de agua en la calle y ahora no tengo presión suficiente en casa. ¿Qué hago?

  En ocasiones, mientras se produce un escape o durante su reparación, es posible que la misma presión del agua pueda arrastrar pequeñas partículas de arena de las tuberías generales y también de las particulares de la finca. Por suerte, no se trata de nada grave. En la mayoría de los casos, transcurridos unos minutos tras la reparación de la avería exterior debería restablecerse la normalidad en el suministro, recuperando la presión habitual. No obstante, si sigues sin la presión habitual, llámanos a nuestro teléfono de averías y haremos todo lo posible para ayudarte.

 • No tengo presión de agua en casa. ¿Qué hago?

  Comprueba que la llave de paso interior de tu casa esté completamente abierta. Si tienes instalado algún aparato reductor de presión, comprueba que funcione correctamente. A continuación, verifica que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Si después de haber hecho estas comprobaciones sigues sin presión, llámanos a nuestro teléfono de averías y haremos todo lo posible para ayudarte.

 • No tengo presión en el agua caliente de mi casa. ¿Qué hago?

  Recuerda que la empresa de agua sólo te suministra agua corriente a través de la red de distribución general. Es decir, se trata de agua fría. Abre cualquier grifo de casa y comprueba que el agua fría tenga la presión habitual. Si no es así, revisa la llave de paso interior, y que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Si aun así sigues sin tener presión en el agua caliente, contacta con un fontanero o con tu seguro del hogar para que verifiquen la instalación y el circuito del agua caliente.

 • ¿Qué necesito para registrarme en el área de clientes?

  Tienes que ser titular de algún contrato de suministro de agua de nuestra compañía e introducir en el formulario los datos personales que se te solicitan y que nos diste como cliente.

  Deberás introducir un nombre de usuario y una contraseña que puedas recordar fácilmente y un mail donde podamos enviarte las comunicaciones.

  A partir de entonces entrarás en la parte privada y podrás realizar las gestiones que necesites con nosotros.