Captació

Publicador de continguts

L'origen de l'aigua potable
 

La captació és el procés d'obtenció de l'aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s'utilitza l'aigua de mar prèviament dessalada. 

Per a CASSA, és bàsic garantir el proveïment d'aigua potable a llars i empreses. Les claus per a l'administració correcta de l'aigua són la recerca de noves fonts, la gestió integral dels recursos i la millora de l'eficiència en la gestió sostenible de l'aigua.

Pots consultar l’origen de l’aigua al teu municipi a la pàgina web del SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum).