Distribució

Distribución Ejemplo

Experts en el servei d'aigües municipal

 

CASSA gestiona en l'actualitat més de 50 serveis relacionats amb el cicle integral de l'aigua a Catalunya i l'Aragó. L'equip d'Operacions de cara àrea treballa, en col·laboració amb els tècnics municipals, per garantir la captació i distribució d'aigua potable a cada població, prioritzant la qualitat i la continuïtat de l'servei. En alguns municipis, a més, CASSA gestiona la potabilització de les aigües en estacions de tractament.

Totes les xarxes de distribució es telecontrolen, a distància, des del Centre de Control i Operacions de el Grup CASSA. Per a això, la companyia ha desenvolupat una solució tecnològica pròpia, el SIGEA: Sistema Intel·ligent de Gestió de l'Aigua, que integra els 4 mòduls principals de l'servei (sistema d'informació geogràfica, clients, telecontrol i modelització matemàtica) per permetre, tant als operadors com als usuaris, conèixer les condicions i tota mena d'informació relacionada amb el seu subministrament. La integració d'aquestes aplicacions proporciona informació constant de l'comportament de les xarxes gestionades, on la major part de l'consum correspon a usuaris domèstics, comercials i industrials que necessiten solucions ràpides i eficients davant de possibles imprevistos en un servei de primera necessitat.

Publicador de continguts